De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-014 VEMW neemt stelling tegen verbod op schaliegasexport VS

VEMW neemt stelling tegen verbod op schaliegasexport VS

Dinsdag 15 januari 2013

De Verenigde Staten maken in tegenstelling tot het eeuwig twijfelende Europa werk van het aanboren van schaliegasvoorraden. Een consortium van bedrijven dat zich America’s Gas Advantage (Aga) noemt, vindt dat de VS zelf ten volle de vruchten moeten kunnen plukken van het winnen van schaliegas. Grote bedrijven als Dow, Alcoa, Celanese, Eastman, Nucor en de American Public Gas Association vinden dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met de export van het Amerikaanse schaliegas.

De VEMW, de Vereniging voor Energie, Milieu en Water  is het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. Volgens de VEMW is de Amerikaanse opstelling niet meer en niet minder dan een handelsbelemmering waartegen de Europese industrie en de Europese Unie stelling zou moeten nemen.

Natural gasIn de Verenigde Staten heeft de ontwikkeling van schaliegasvelden het afgelopen decennium een grote vlucht genomen. Dat heeft er toe geleid dat de gasprijs in de Verenigde Staten factoren lager is dan in Europa. De ontwikkeling en het prijsverschil tonen nog eens de kracht, maar ook de beperking van marktwerking aan. Marktwerking zou er toe moeten leiden dat de grote hoeveelheden schaliegas die in de VS op de markt komen een nivellerende invloed heeft op de gasprijzen op de wereldmarkt. Er blijkt echter geen sprake te zijn van een wereldmarkt omdat het schaliegas andere continenten niet weet te bereiken omdat er geen capaciteit is voor het vloeibaar maken van dat gas om het over de wereldzeeën te kunnen transporteren. Daarnaast wordt politieke druk uitgeoefend om gasexport uit economische en strategische overwegingen niet toe te staan.

De algemeen directeur van de VEMW zegt: “de geschetste schaliegas ontwikkelingen hebben een grote impact op de concurrentiepositie van de energie-intensieve industriële productiesector in Nederland en Europa. Je kunt gerust stellen dat schaliegas voor hen een ‘game-changer’ is. Wat de America’s Energy Advantage nu van de Amerikaanse regering wil is niet meer en niet minder dan het opwerpen van een handelsbelemmering door de export van schaliegas tegen te gaan. Hierdoor kunnen de gasprijzen in de verschillende continenten niet naar elkaar toegroeien. De Europese industrie en de Europese Commissie moeten hier duidelijk stelling tegen nemen.”
De directeur vervolgt: “gas is een geo-politiek instrument geworden, maar opvallend genoeg met een verschillende inzet van de wereldmachten. Waar Rusland de export van gas maximaliseert en probeert daarmee naast inkomsten aan politieke invloed te winnen, wil de VS de export beperken om de eigen economie te bevoordelen.”

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Gezien het feit dat de VS geen enkele exportmogelijkheid hebben in de vorm van gastankers of LPG tankers is de beschuldiging van de VEMW volstrekt voorbarig. Voorlopig heeft de VS deze capaciteit de komende jaren ook niet.

Misschien heeft de VEMW er nog niet aan gedacht dat in Europa ook zeer grote schaliegas velden voorkomen.
Als de VEMW zich nu eens sterk maakt om deze schaliegas velden te exploiteren in plaats van kritiek op de Amerikanen te hebben, dan wordt de EU misschien ooit nog eens energie onafhankelijk van de VS en Rusland.

De Engelse regering heeft het begrepen en heeft toestemming gegeven om in Engeland massaal naar schaliegas te gaan boren. Verwacht wordt dat Engeland al binnen 5 jaar volledig energie onafhankelijk zal worden vanwege de grote schaliegas reserve´s.

De houding van de Amerikanen is begrijpelijk. De stroom van berichten uit Nederland en andere EU landen van milieuorganisaties en andere actiegroepen  over de schadelijke bijwerkingen die het boren naar schaliegas zou hebben is hen een doorn in het oog.
Er zijn ontegenzeggelijk in de beginperiode van het boren naar schaliegas fouten gemaakt omdat deze techniek volledig nieuw was. Om nu, na 15 jaar, nog steeds op die oude problemen te wijzen is hypocriet omdat men wel het schaliegas uit de VS wil hebben.

Als Nederland het huidige energiebeleid doorzet is dat het voorportaal voor een zeer hoge werkloosheid als gevolg van  sluiting van industriële bedrijven en wegtrekkende bedrijven naar landen waar de energie wel betaalbaar is.
Nederland gaat dan met de totale EU op weg naar een zesde rangs economische macht na de BRIC landen en de VS.

Dus VEMW, ga in Den Haag eens proberen de geesten rijp te maken  om de industriële capaciteit in Nederland en de EU te kunnen laten concurreren met die in de VS. Ga dus op pad om het voor elkaar te krijgen dat er in Nederland naar schaliegas geboord mag worden.
In plaats daarvan wil een groot deel van de doelgroep die de VEMW zegt te vertegenwoordigen windmolens. Een vorm van uiterst onrendabele energie opwekking die miljarden gemeenschapsgeld kost, de energieprijs opdrijft en niets toevoegt aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening in Nederland.

Een nationale verarming staat ons  ten deel met het huidige energiebeleid.