De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-028 Elektrische auto in Duitsland verdwijnt

Elektrische auto in Duitsland verdwijnt

Zondag 27 januari 2013

Evenals in Nederland en andere EU landen is de elektrische auto in Duitsland een mislukte race geworden. Te weinig oplaadpunten, te lage capaciteit van de batterijen en de extreem hoge prijs van dit soort voertuigen hebben er voor gezorgd dat bijna alle testprojecten zonder er ruchtbaarheid aan te geven gestaakt zijn en leveranciers er ook de brui aan geven.

De Duitse regering had de ambitie dat er in 2020 1 miljoen elektrische auto’s zouden rijden in de Bondsrepubliek. Het project komt echter niet van de grond mede door een gebrek aan oplaadpunten. Omdat er zo weinig elektrische auto’s zijn, is het ook weinig lonend nieuwe oplaadpunten aan te leggen.

Bij het Elektro-Car-Sharing in Essen bleken vaak benzineauto’s aan de oplaadpunten te parkeren zonder dat de politie optrad. Anderzijds werden elektrische auto’s er weggesleept ondanks het feit dat met de gemeente was afgesproken dat die er gratis zouden mogen parkeren.

Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom de elektrische auto in Duitsland een gepasseerd station is. Op de eerste plaats zijn de afstanden in Duitsland veel groter.
Ook liggen de snelheden op de Duitse autosnelwegen veel hoger dan een elektrische auto aan snelheid kan halen zonder dat de batterijen binnen no-time leeg zijn.
De oplaadpunten ontbreken langs veel snelwegen en bij de felle kou die Duitsland evenals de vorige drie winters kent scheiden veel elektrische auto´s er mee uit omdat de batterijen bij de lage temperaturen  minder dan de helft van hun capaciteit leveren en op een actieradius van hooguit 100 km zit niemand te wachten.
De technologie is niet ver genoeg ontwikkeld om deze problemen op te lossen. Reden voor veel bezitters van een elektrische auto om toch weer een vertrouwde diesel te kopen die hen voorheen nooit in de steek liet.

De geschiedenis

Nog niet zo lang geleden zagen de voorstanders van elektrische auto’s in Duitsland visioenen van geruisloos bewegende elektrische auto’s in de steden die geen smog veroorzaakten en vergezeld gingen van een uitgebreid netwerk van handige oplaadpunten bij elke parkeerplaats en elk huis, onder het motto ‘park and charge’.

Het grootste deel van de elektriciteit zou natuurlijk opgewekt worden door wind en zon en de planeet zou worden gered van de ondergang. En wat te denken dat er nooit meer extreem weer zou zijn.

Duitse milieuactivisten zagen het als een kans voor Duitsland om de wereld te laten zien hoe het moet en ze kregen de overheid zo ver om massaal in elektrische auto-infrastructuur te investeren.

Vandaag de dag ligt het hele project aan de beademing.

Elektrische auto’s van stroom voorzien vergt immers een veel groter aanbod van elektriciteit dan er nu beschikbaar is. In plaats dat Duitsland zich verzekerde van het opwekken van meer CO2 vrije elektriciteit werd het elektrische mobiliteitsplan de nek omgedraaid met het sluiten van 8 van de 22 kerncentrales, twee jaar geleden.

Duitsland moet nu elektriciteit importeren en zonder de toevoer van goedkope elektriciteit die kerncentrales nu eenmaal bieden is een toekomst met miljoenen elektrische auto’s een utopie.

Duitsland worstelt op dit moment om zelfs maar aan de basis elektriciteit behoefte van het land te voorzien, laat staan dat er genoeg elektriciteit is om nog eens miljoenen elektrische auto’s te laden.

Een ander obstakel is dat zonne- en windenergie nergens in het land aan de verwachtingen voldoet. De industrie als geheel wordt geteisterd door faillissementen en aansluitproblemen.

Nog een nadeel is dat elektrische auto’s teveel kosten en dat de actieradius te laag ligt. Wie is bereid om meer dan € 40.000 te betalen voor iets dat eigenlijk een golfkarretje is dat na 100 km stil staat met lege accu’s?

Elektrische auto’s zouden waarschijnlijk in heel Duitsland kunnen rijden als er een goedkope, overvloedig en constante levering van elektriciteit zou zijn, maar zolang Duitsland hardnekkig tegen kernenergie blijft, die het hypocriet genoeg wèl uit het buitenland importeert, zal de elektrische auto niet van de grond komen, laat staan massaal rijden.

En in Nederland?

Ook in Nederland breekt de elektrische auto niet door.
Op de ruim 8 miljoen auto´s rijden er hooguit 3000 elektrisch en dat zijn dan nog voornamelijk zakelijke rijders die de auto op kosten van de zaak hebben om er op de een of andere manier mee aan te tonen dat ze ´duurzaam´ bezig zijn. Dat ´duurzame´ valt in de praktijk tegen omdat meer dan 98% van de stroom in Nederland met kolen, gas en kernenergie wordt opgewekt.

De in het artikel genoemde elektrische auto´s zijn dus auto´s met alleen een elektromotor en geen hybride type´s waar ook een benzine- of dieselmotor in zit.