De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-034 Nederlandse overheid wil geen duurzame energie

Nederlandse overheid wil geen duurzame energie

Zondag 3 februari 2013

De Nederlandse overheid is niet echt geïnteresseerd in duurzame energie. Dat zou uit onderzoek van De Groene Amsterdammer moeten blijken die vorige week in een rapport liet zien dat de belangen van de gassector en de energie-intensieve industrie een doorslaggevende invloed hebben op het Nederlandse energiebeleid.

Er wordt wel over gesproken en er worden streefcijfers gepresenteerd, maar in feite heeft het energiebeleid vooral geleid tot de inzet van meer kolen en meer gas. Hierdoor ontwikkelt Nederland zich tot dé fossiele energieleverancier van Noordwest-Europa.

De redactie van Fibronot.nl denkt dat de import en doorvoer van kolen en de invoer en opslag van vloeibaar gas op de Maasvlakte geld, heel veel geld, in het laadje brengt terwijl de opwekking van energie door windmolens geen geld opbrengt, sterker nog, de Nederlandse belastingbetaler honderden miljarden Euro’s kost. Geld dat met de wind mee weg waait. En voor alle gebouwde windmolens moet ook fossiele energie standby gehouden worden voor de 75% van de tijd dat de windmolens stil staan omdat er niet genoeg wind staat, vanwege onderhoud, defecten of omdat er ijs  op de wieken zit dat er met een snelheid van meer dan 200 km/u wordt afgeschoten en 400 meter verder neer kan komen, dus die centrales waar de Groene Amsterdammer zo op tegen is blijven gewoon bestaan. Nederland heeft als handels- en doorvoernatie decennia geleden gekozen voor kolen en gas en dat legt de Nederlandse Staat geen windeieren.
Een feit is ook dat de Nederlandse energiebedrijven, die de afgelopen 50 jaar voor het grootste deel verantwoordelijk zijn geweest voor een gezonde economische groei van ons land, niet zonder slag of stoot hun belangen  zullen opgeven voor een paar windmolenfanatici die alleen geld hebben gekost en nog nooit iets hebben bijgedragen aan de groei van de Nederlandse economie.

Volgens de Groene Amsterdammer bewijst de overheid lippendienst aan groene energie, maar kiest consequent voor gas en voor goedkope, door kolen opgewekte, elektriciteit. Door een gedetailleerde reconstructie van ontwikkelingen in de energiewereld in de afgelopen tien jaar laat het onderzoek zien waarom juist deze keuzes zijn gemaakt. De kostbare investeringen in gasleidingen, gasopslag en kolencentrales hebben grote gevolgen voor de omschakeling naar groene energie. Ze zullen de transitie op z’n minst vertragen en op z’n ergst blokkeren.

Zo heeft Nederland zich met succes ingespannen om de ‘gasrotonde’ van Europa te worden: een knooppunt van internationale gasstromen, pijpleidingen en handel. Er werd volgens de Groene Amsterdammer ongeveer € 8 miljard geïnvesteerd in infrastructuur in binnen- en buitenland. Staatsbedrijf Gasunie kocht voor € 2,15 miljard een Duits gasnetwerk. Voor de gasrotonde strategie is nooit een economische onderbouwing gegeven, maar ze betekent wel dat de Nederlandse staat de komende vijftig jaar een belangrijke fossiele speler blijft.

Fibronot vraagt zich af of er voor al die duizenden gebouwde en nog te bouwen windmolens in Nederland ooit een economische onderbouwing is gegeven.

Alweer volgens de Groene Amsterdammer: Ook op het gebied van elektriciteit maakt Nederland keuzes die ertoe leiden dat we nog voor decennia vastzitten aan fossiele brandstoffen. Onder druk van een jarenlange lobby van de energie-intensieve industrie heeft het ministerie van Economische Zaken zich ingespannen om meer kolencentrales in Nederland te krijgen. Door Europese energieproducenten werd € 5 miljard geïnvesteerd in drie nieuwe centrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven. De  nieuwe kolencentrales, die nog moeten gaan draaien, zullen er nog voor tenminste veertig jaar staan en een omschakeling naar groene energiebronnen tegenhouden.

De GRA zegt verder: Terwijl de overheid zo consequent inzette op meer kolen en gas ging ze gewoon verder met het formuleren van groene doelen. In het regeerakkoord werd afgesproken om zestien procent duurzame energie te halen in 2020. Maar de subsidie die daarvoor wordt uitgetrokken, is bij lange na niet genoeg om een sprong naar duurzaam te maken.

Het blijkt dus dat de druiven zuur zijn bij de Groene Amsterdammer, zo zuur zelfs, dat er een rapport gemaakt moet worden dat bol staat van de tegenstrijdigheden en halve waarheden.

Misschien heeft de Nederlandse overheid het inzicht gehad dat uiteindelijk de Nederlandse economie gezonder uit de huidige crisis tevoorschijn komt omdat het geen honderden miljarden Euro’s heeft geïnvesteerd in een techniek die nog uit de vroege Middeleeuwen stamt en niets toevoegt aan een gezonde economie.