De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-039 Biogasboeren stoppen ermee

Biogasboeren stoppen ermee

Dinsdag 5 februari 2013

Veel biogasboeren in onder meer Drenthe gooien de handdoek in de ring.
Ze werden als pioniers door de overheid toegejuicht en ondersteund. Maar inmiddels zitten ze in de hoek waar de klappen vallen.
Volgens de Rabobank gaat het zo slecht dat binnen een paar jaar de helft van de honderd biogasinstallaties moet worden gesloten. Ze draaien namelijk per jaar tonnen verlies.

De grondstoffen die eerst gratis waren, worden steeds duurder. Daarnaast daalt de opbrengst van de opgewekte elektriciteit.

Mestvergister ‘t Haantje

Ook Albert Hazelaar, eigenaar van wat waarschijnlijk de grootste mestvergister in Nederland is, heeft het moeilijk. Sinds juli 2009 draait in ‘t Haantje, een plaats in Drenthe, de grootste mestvergister van die provincie en misschien wel van heel Nederland.

Deze vergister produceert jaarlijks zoveel stroom dat de hele gemeente Coevorden met ruim 36.000 inwoners en 15.000 woningen er een jaar lang elektriciteit van zou kunnen krijgen. De megavergisters worden gevoed met 250 hectare maïs en vele tonnen koemest. Naast stroom komt er ook veel warmte vrij en die wordt volgens eigenaar Albert Hazelaar straks aangewend voor onder meer het zwembad van Noord Sleen.

Hazelaar verklaarde voor de regionale TV Drenthe dat zijn installatie nog steeds geen winst maakt. Hij werd door de overheid lekker gemaakt met de woorden, “de prijzen voor elektra gaan stijgen, tel uit je winst”.
Sindsdien zijn de prijzen alleen maar gezakt.

Zoals de redactie van Fibronot.nl al eerder schreef zal er op den duur een tekort aan (co) vergistingsproducten ontstaan. Vooruitlopend daarop stijgen de prijzen. De export van co vergistingsprodukten naar Duitsland, waar aanzienlijk hogere prijzen betaald worden, vormt ook een probleem.

Een simpel rekenvoorbeeld leert dat een paar honderd vergisters in Nederland eigenlijk teveel van het goede is. Qua mest is er wel een redelijke aanvoer, maar men wil op de een of andere manier graag co-produkten meevergisten om te proberen de zaak nog rendabel te laten draaien.

Maar de grootste zorg van de boeren is dat de subsidietermijn binnenkort afloopt. Vooral de boeren die nog met een oud MEP subsidie zitten lopen tegen het probleem aan dat wanneer de overheid hun subsidie niet verlengt, de zaak failliet gaat.
In die zin is de opmerking van de Rabobank dat binnen een jaar ongeveer 50 vergisters moeten worden gesloten, veelzeggend. De Rabobank houdt er kennelijk al rekening mee dat de subsidie die de pioniers ooit kregen, niet verlengd wordt.

Aan de andere kant heeft de Rabobank veel vergistingsinstallaties gefinancierd. De bank heeft er alle belang bij om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk installaties blijven werken. Aan een faillissement heeft niemand iets en brengt voornamelijk persoonlijke ellende voor de eigenaar en zijn gezin.

Lees hier het rapport van de Rabobank Van laagwaardige input naar hoogwaardige output