De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-043 Plaatsing windmolens in Hardenberg alleen als Ommen meedoet

Plaatsing windmolens in Hardenberg alleen als Ommen meedoet

Woensdag 6 februari 2013

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in overgrote meerderheid (23 voor- en 5 tegenstanders) ingestemd met de plannen voor plaatsing van vijf windturbines op Hardenbergs grondgebied ten zuiden van Dedemsvaart. Maar dan moeten er ook vier windmolens komen in de buurgemeente Ommen. En die windmolens wil Ommen nu net niet.

Ommen heeft zich tegen de komst van de vier windmolens gekeerd, maar de provincie dreigt in te grijpen met een zogenaamd Inpassingsplan op grond van de Crisis- en Herstelwet. En daar spitste de discussie in de Hardenbergse gemeenteraad zich op toe. “Als de provincie dat besluit niet neemt ontstaat er een nieuwe situatie”, stelde Dirk van der Valk (CDA), die dan opnieuw wil oordelen over de plannen van de Initiatiefgroep Windenergie Zestiende Wijk. “Het plan moet als geheel worden uitgevoerd.”
Het CDA werd daarin gesteund door ChristenUnie, VVD en PvdA, en ook wethouder Jannes Janssen deelde die opvatting. “Zo houden we ook een beetje de druk op de provincie.”

Verder speelde de door omwonenden, die de raadsleden hebben bestookt met tegenargumenten, gevreesde geluidsoverlast een rol in de besluitvorming. De gemeenteraad vroeg om een gedegen onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid. Daarbij wordt ook gekeken naar de inmiddels in het gebied aangelegde N36. Wethouder Janssen zegde toe dat de initiatiefnemers een Milieu Effect Rapportage moeten laten maken.