De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-048 BASF ziet mogelijkheden voor schaliegas in Europa

BASF ziet mogelijkheden voor schaliegas in Europa

Zondag 10 februari 2013

Het Duitse chemieconcern BASF ziet veel mogelijkheden in Europa om schaliegas te winnen. Met name in Duitsland, Frankrijk en Polen ziet BASF-bestuurder Harald Schwager een groot potentieel.  Dat zegt hij in de krant Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schwager benadrukt dat BASF graag onderzoek wil doen naar de mogelijkheden om de winning ‘sociaal geaccepteerd en milieuvriendelijk’ uit te voeren.

In verscheidene landen van Europa bestaat er zeer veel tegenstand tegen de winning van schaliegas, omdat milieu organisaties denken dat boren naar schaliegas schade aan het milieu en de leefomgeving kan veroorzaken. Onder meer in Frankrijk is de winning verboden.

In de Verenigde Staten echter heeft de afgelopen jaren een stille energierevolutie plaatsgevonden, waarbij de VS dankzij schaliegas in korte tijd zelfvoorzienend kan worden op energiegebied.

Amerikaanse concurrentie

Het plan van BASF is vooral ingegeven door de angst als Duitse industrie achter te geraken op Amerikaanse concurrenten. De Amerikanen kunnen putten uit goedkoop gas door de grote hoeveelheden gewonnen schaliegas. Schwager: “Chemische fabrieken in de VS die eerder stil lagen, zijn weer geopend door de lage gasprijs. De druk op de Europese gasprijzen zal echter beperkt zijn, omdat de VS weinig gas uitvoert. Vooral landen die veel gas produceren, zijn nu de winnaars”.

Volgens Schwager past de oliedochter van BASF, Wintershall, voor het winnen van aardgas al tientallen jaren de techniek toe die ook bij het winnen van schaliegas wordt gebruikt. Dat heeft nog nooit geleid tot verontreiniging, zegt de topman.

Nieuwe regels in Duitsland

De Duitse federale overheid zal, na nieuwe voorstellen van de partijen CDU en FDP, de omstreden schaliegaswinning snel willen reguleren. Een woordvoerder van het ministerie van Milieu zegt daarover: “We gaan snel om tafel met het ministerie van Economische Zaken om de nieuwe regels op te stellen”. Of dit gebeurt voor de Duitse federale verkiezingen komende september is onbekend.

Nederland

In Nederland wordt momenteel onderzocht of winning van schaliegas vanuit economisch en milieutechnisch oogpunt opportuun is. Nederland is een potentieel populair boorgebied voor buitenlandse bedrijven zoals Cuandrilla, BNK Petroleum, Hutton Energy en Queensland Gas Company. TNO zei in 2011 dat pas in 2015 grootschalige winning van schaliegas ‘aan de orde is’.

Minister Kamp

Minister Kamp van Economische Zaken zal ‘na de zomer’ uitsluitsel geven binnen welke regels schaliegaswinning mogelijk wordt.
Gezien het economische belang en het feit dat Nederland vrij veel voorraden schaliegas in de bodem heeft zitten, wordt de kans vrij klein geacht dat winning verboden gaat worden.
Een land als Frankrijk, waar de winning in eerste instantie verboden was, staat de deur voor schaliegas met de nieuwe regering Hollande weer op een kier.