De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-052 HVC slaat door met wind en zon

HVC slaat door met wind en zon

Woensdag 13 februari 2013

Als eigenaar (voor 75 procent) van Horizon Energy BV heeft het Alkmaarse afval- en energiebedrijf HVC in Duitsland ‘s werelds grootste skihal bedekt met zonnepanelen. Dik 18.000 panelen, een oppervlakte van bijna drie voetbalvelden. Volgens de VVD in de regio Noord-Kennemerland slaat de HVC hiermee ‘volledig door’.  De VVD heeft ook kritiek op ‘ondoorzichtige’ bestuursstructuur bij afval- en energiebedrijf.

„Niet alleen met zonne-energie zet HVC veel te grote stappen. Ook met gigantische investeringen in windmolens gaat de onderneming veel te ver”, aldus raadslid Rinus Kalverboer uit Schermer. Hij voert in Noord-Kennemerland een groep van verontruste VVD-raadsleden uit Alkmaar aan.

Zij noemen de financiële situatie bij het bedrijf ‘wankel’ en pleiten voor het afstoten van activiteiten. Kalverboer: „Als Huisvuilcentrale is de HVC opgezet voor het inzamelen en verwerken van afval. In de loop van de jaren is het werkterrein aanzienlijk verbreed. Met als gevolg rode cijfers en een schuld die is gegroeid tot bijna een miljard.”

HVC is eigendom van 48 gemeenten en zes waterschappen. Als publiek bedrijf zal de HVC niet snel failliet gaan. Kalverboer: „Met tariefsverhogingen zing je het heel lang uit. Maar de burgers, de belastingbetalers, dreigen de dupe te worden.”

Voor de VVD is de maat vol. „De bestuursstructuur van HVC is ondoorzichtig. De aandeelhouders vormen het bestuur. Dat zijn vooral leden van de colleges van b en w. Die kunnen vrij handelen. De terugkoppeling naar de gemeenteraden is doorgaans summier. Het beleid is ondoorzichtig. Het gaat om miljoenen. Om steeds meer miljoenen”, benadrukt Kalverboer.

Met een schuld van bijna € 1 miljard vindt de HVC-directie niet dat de positie van het bedrijf  ’kwetsbaar’ is. „We zijn nog steeds een stabiel bedrijf. Wel zijn maatregelen getroffen. De gevolgen van deze economisch gure tijd zijn ook voor ons groot”, aldus woordvoerster Sandra Bruin.

Een ‘ombuigingsprogramma’ moet de HVC jaarlijks € 19 miljoen besparen. Er verdwijnen 110 arbeidsplaatsen. De vakbonden erkennen de noodzaak van een ingrijpende reorganisatie. Voor 63 werknemers is ontslag gevraagd.

Het verlies over 2011 van € 11 miljoen  schrijft het bedrijf toe aan de ‘verplichting om op een andere manier af te schrijven, lineair’. De komende cijfers over 2012 zullen slechter zijn dan die van 2011, bevestigt Bruin. „Maar binnen twee jaar schrijven we weer zwarte cijfers.”

Alle investeringen in zonne- en windenergie hebben volgens Bruin ‘volledig’ de instemming van  de aandeelhouders. „De HVC helpt hen om hun klimaatdoelstellingen waar te maken. Daar gaan we mee door.” Bruin verwacht dat Horizon Energy (in 2011 acht ton verlies) dit jaar € 80.000  winst maakt.

In de komende aandeelhoudersvergadering wordt beslist over de overname van de verlieslijdende Stadsverwarming Purmerend.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Stabiel bedrijf?  Met meer dan 100 ontslagen voor de boeg. Stabiel bedrijf? Mevrouw Bruin toch.

De gevolgen van deze economisch gure tijd zijn ook voor ons groot, zegt de woordvoerster van HVC, mevrouw Bruin.

Het is opvallend hoe vaak de economische crisis de schuld krijgt bij het plotseling bekend worden van megaschulden.

Als HVC zich gewoon aan zijn core business had gehouden, namelijk het ophalen van huisvuil was er niets aan de hand geweest. Deze website heeft in het verleden vaak genoeg geschreven over de onzinnige peperdure zogenaamde duurzame experimenten van HVC en het bedrijf zelfs geadviseerd al deze activiteiten af te stoten.
Nu moet het personeel bloeden voor het dagdromen van een incapabele directie die de zaak nog probeert te bagatelliseren ook door er op te wijzen dat het toch echt de aandeelhouders zijn die over de investeringen beslissen.

Natuurlijk willen die aandeelhouders wel. Ze zitten in feite in de tang. Hen is door HVC beloofd dat ze door hun investeringen gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Dus wat doe je dan als aandeelhouder? Juist. Zolang de gemeente zelf niets hoeft te investeren in volstrekt idiote klimaatdoelstellingen, zal het ze een zorg zijn wat HVC doet.

Totdat de schuld zo hoog oploopt en aandeelhouders eindelijk wakker worden. We snappen dan ook niet dat er nog Nederlandse banken zijn die geld in deze bodemloze put blijven storten.