De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-055 Bodemdaling bij boringen schaliegas onwaarschijnlijk

Bodemdaling bij boringen schaliegas onwaarschijnlijk

Donderdag 14 februari 2013

Bij het boren naar schaliegas is bodemdaling onwaarschijnlijk. Dat zegt Frank de Boer, directeur van Cuadrilla Resources Nederland. Het Britse concern Cuadrilla heeft in de provincies Noord-Brabant en Flevoland concessies van het ministerie van Economische Zaken ontvangen voor het boren naar schaliegas. Het bedrijf wil als belanghebbende reageren op de berichten dat aardbevingen dia nu in Groningen plaatsvinden, ook bij het boren naar schaliegas kunnen plaatsvinden.

De Boer reageert: “Schalie bestaat uit een dichte stapeling van kleimineralen die als plaatjes op elkaar liggen met minimale ruimte ertussen. De poriën en de verbindingen tussen de poriën zijn nauw. Schalie is eigenlijk al samengedrukt en weinig poreus. Hierdoor is schaliegesteente nauwelijks gevoelig voor inklinking zoals de zandsteenlagen in Noord-Nederland.”

Groningen

Het Groningenveld zit opgesloten in een zandsteenlaag van zo’n 100 meter dikte, op een diepte van circa 3500 meter. Zandsteen bestaat uit opeengestapelde zandkorrels met ruimten ertussen. Als het gas er tussenuit is geproduceerd, worden deze ruimten of poriën dichter op elkaar geperst door de 3500 meter dikke steenmassa die er bovenop ligt. De ongeveer 100 meter dikke zandsteenlaag waarin het aardgas zat, wordt dan minder dik, en dat leidt tot bodemdaling.

Engeland

Bij één van de locaties in Engeland waar Cuadrilla Resources proefboringen uitvoert, vonden in 2011 twee kleine aardschokken plaats. Onderzoek toonde aan dat er naar alle waarschijnlijkheid een verband bestaat tussen deze bevingen (1.5 en 2.3 op de Schaal van Richter) en de frackactiviteiten die Cuadrilla Resources er op dat moment uitvoerde. De bevingen richtten geen schade aan in de omgeving.
“Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is om bij het fracken weg te blijven bij grote breuklijnen. Als we aan de slag gaan in Nederland, brengen we voorafgaand aan de proefboringen de ondergrondse breuklijnen nauwkeurig in kaart. Tijdens proefboringen zijn we bovendien alert op eventuele bewegingen in de ondergrond.”

Seismische analyse

Cuadrilla Resources wil gebruik maken van het zogenoemde stoplichtsysteem dat in de Nederlandse mijnbouw is ontwikkeld op basis van microseismische monitoring. Vóór de proefboring vindt een seismische analyse van de ondergrond plaats. Deze analyse geeft informatie over bestaande breuklijnen waarvan Cuadrilla Resources wegblijft tijdens het boren en fracken.
Bij eerdere frackactiviteiten in de Nederlandse bodem zijn overigens geen bevingen waargenomen. In totaal is tot nu toe in Nederland zo’n honderd keer op land gefrackt.