De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-057 Kennisgeving ontwerpbesluiten ‘Offshore windparken Gemini’

Kennisgeving ontwerpbesluiten ‘Offshore windparken Gemini’

Vrijdag 15 februari 2013

Met ingang van vrijdag 15 februari 2013 tot en met vrijdag 29 maart 2013 liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunningen van het project ‘Offshore windparken Gemini’, ter inzage. Gedurende deze terinzagelegging kan eenieder een zienswijze inbrengen.

Het project

Buitengaats CV en ZeeEnergie CV (met als eigenaar Typhoon Capital) hebben het voornemen twee naast elkaar gelegen offshore windparken in de Noordzee, op het continentaal plat te realiseren. Het noordelijke deel van het plangebied van het inpassingsplan ligt gedeeltelijk binnen het Eems-Dollard Verdragsgebied. De windparken dienen te worden aangesloten op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en daarvoor is een elektriciteitsverbinding nodig tussen deze windparken en het 380 kV schakel- en transformatorstation Oudeschip in de Eemshaven.

Vanaf Oudeschip zal de stroom via het landelijk net worden afgevoerd naar de gebruikers. De windparken kunnen een gezamenlijk vermogen hebben van maximaal 600 MW.

Lees verder de aankondiging in de Staatscourant van vandaag.