De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-061 Onderzoeksplan schaliegas volgens ‘klankbordgroep’ onacceptabel

Onderzoeksplan schaliegas  volgens ‘klankbordgroep’ onacceptabel

Dinsdag 19 februari 2013

Het conceptplan voor het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van schaliegaswinning is met harde kritiek ontvangen. Het onderzoeksplan voldoet niet aan elementaire eisen van goed wetenschappelijk onderzoek, zeggen leden van de klankbordgroep dinsdag. “Het is in de huidige vorm niet acceptabel”, staat in een beoordeling die de meeste leden steunen. Men vindt het niet in het eigen straatje passen, dus wordt het bij voorbaat afgeserveerd.

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van betrokken provincies, gemeenten, waterleidingbedrijven, milieuorganisaties en de vereniging van Nederlandse olie- en gasproducenten. Hebben we van deze instanties of milieubewegingen ooit een goed wetenschappelijk onderbouwde studie gezien naar schaliegas?

Het enige dat deze instanties doen is de bevolking angst aanjagen, zich baserend op verouderd informatie die al helemaal niet wetenschappelijk genoemd mag worden. En liegen in het belang van de zaak daar is men ook niet bang voor. Kennelijk zien veel instanties hun windmolen plannen  in duigen vallen en hun subsidies mislopen.

In Brabant en Flevoland bestaan plannen voor proefboringen naar schaliegas. Anders dan voorgesteld wil de klankbordgroep bijvoorbeeld dat de onderzoekers kijken naar specifieke omstandigheden in deze twee provincies zoals het risico van bodemdaling voor waterkeringen in Flevoland en de vele actieve aardbreuken in Brabant vanwege het risico op aardbevingen.

Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos voert de literatuurstudie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het bedrijf heeft een consortium gevormd met Fugro en Arcadis.

Over deze onderaannemers bestaan twijfels: “Fugro en Arcadis werken internationaal voor de onconventionele olie- en gassector. Zij hebben er dus belang bij dat er in zoveel mogelijk landen geboord wordt naar onconventionele fossiele brandstoffen.”

Een onzin argument van de ‘klankbordgroep’.

Witteveen & Bos is een algemeen gerespecteerd ingenieursbureau en zal nooit, zoals veel milieubewegingen wel doen, met data rommelen teneinde de uitkomst van het onderzoek een bepaalde richting op te sturen.