De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-064 Duurzaam energiebeleid Rutte II desastreus voor werkgelegenheid

Duurzaam energiebeleid Rutte II desastreus voor werkgelegenheid

Donderdag 21 februari 2013

“Schone energie verkeerde gok”. “Banen kwijt aan VS”. De top van het Nederlandse bedrijfsleven slaat alarm over de oplopende kosten voor energie. Onze nationale chemiebedrijven AkzoNobel, DSM en Shell luiden de noodklok.

Daar waar Europa met honderden miljarden euro’s aan subsidies zijn kaarten heeft gezet op wind- en zonne-energie, hebben ondernemers in de VS technieken ontwikkeld om zogeheten schaliegas en schalie-olie uit tot voorheen ondoordringbare gesteenten te winnen. Dit blijkt veel goedkoper.

De CEO van Akzo Nobel volgt de ontwikkelingen rond de schaliegasrevolutie in de VS op de voet. Hij zegt: „De VS hebben enorme concurrentievoordelen door de goedkope energie”. Tevens hebben de Amerikanen forse ambities om binnen tien jaar vierhonderd fabrieken te bouwen die biobenzine en diesel moeten gaan fabriceren uit maïs, suikerriet en landbouwafval.

In Nederland stuit de winning van schaliegas echter op grote bezwaren bij de milieubeweging. Zij zien hun windmolen plannen om zeep geholpen als er op grote schaal naar schaliegas gaat worden geboord. Met allerlei niet ter zake doende of oude argumenten wordt de burger door de milieubeweging om de tuin geleid. Desnoods door het vertellen van leugens, want dat is volgens de milieubeweging geoorloofd in het belang van de zaak.

Volkskrant-columnnist Martin Sommer zegt over schaliegas:

Goedkoop schaliegas komt eraan en zal de hele groene industrie wegvagen.

Volgens inschattingen van onder andere DSM kunnen de energielasten in de VS voor de industrie tot factor twee lager worden. „En lage energiekosten zijn een belangrijke aanjager van economische groei”, aldus de topman van DSM. „Zelfs de Chinezen kunnen nu niet meer tegen de Amerikanen op concurreren, je ziet productie naar de Verenigde Staten terugkeren.”

De CEO van DSM roept politici op tot actie: „Dit begint een serieuze zaak te worden, Europa moet iets doen.” De CEO van Akzo zegt:”Je kunt niet uitsluiten dat we productiecentra gaat verplaatsen.”

Vakbonden waarschuwden eind vorig jaar al voor banenverlies door de verslechterende concurrentiepositie.

In Nederland werken volgens branchevereniging VNCI 63.000 mensen in de chemie. De sector is goed voor een omzet van € 58 miljard. Dat komt overeen met  bijna 20 procent van de totale Nederlandse export.

DOW Chemical sloot vorig jaar een vestiging in de Eemshaven in Groningen en ook in Terneuzen zijn ontslagen gevallen.

Maar niet alleen in Nederland is de ontwikkeling rampzalig. Ook in Duitsland staat de industrie onder zware druk vanwege de hoge energieprijzen.

Wat doet minister Kamp?

Onder druk van de Greenpeace activisten in de Tweede Kamer, via politiek handjeklap met de regeringspartner en zich verschuilend achter ‘Brussel’ rukt de minister  voor de zoveelste keer de beurs van de Nederlandse burgers open en graait daar weer vele miljarden uit om ondoordachte en volstrekt niet renderende windmolenplannen te financieren.
Van de tientallen miljarden Euro’s die daarmee gemoeid zijn verdwijnt meer dan 90% naar het buitenland omdat Nederland geen windmolenindustrie heeft. Dat betekent dat Nederland verarmt. Alleen de windmolen exploitanten verdienen goud aan de hen toebedeelde subsidies. Of de boeren die een windmolen op hun land plaatsen. Zij ontvangen gemiddeld per jaar meer dan € 100.000 voor de windmolen en de geleverde stroom. Dat zijn de zuur verdiende centen van de Nederlandse belastingbetalers die nog wel een baan hebben.

Met dit duurzame beleid uit Den Haag is Nederland hard op weg naar een derderangs natie op economisch gebied.

Werkloosheid sterk opgelopen

Groningen en Friesland schieten er in negatieve zin ver bovenuit. Dat is merkwaardig, immers volgens de windlobby en de overheid leveren windmolens duizenden nieuwe banen op.

Het gaat goed met de BV Nederland…..

Zorgwekkende cijfers over economie

Met de tientallen miljarden die dit kabinet uit gaat geven aan windmolens valt het mee, toch?

En de EU lijkt ook op niets meer wat het ooit was:

Industrie eurozone blijft krimpen

De honderden miljarden Euro’s die de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van duurzame energie, vooral windmolens en biodiesel, zijn uitgegeven blijken weggegooid geld te zijn. Waar blijven de honderd duizend banen die ons door Brussel in deze zogenaamd duurzame beloofd zijn?

Zie ook:

Industriële uittocht uit Duitsland vanwege hoge elektriciteitsprijzen

ALDEL in zwaar weer met de grootste concentratie windmolens in Nederland om de hoek

Europese zware industrie luidt de noodklok over goedkoop schaliegas in de VS

EU Commissaris Energiezaken verzet zich tegen aanscherping klimaatbeleid

VS dankzij schaliegas economisch lichtpunt in 2013