De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-069 Netbeheerders willen controle over huishoudelijke apparatuur

Netbeheerders willen controle over huishoudelijke apparatuur

Donderdag 28 februari 2013

In een alles of niets poging een toekomstige blackout te voorkomen hebben Europese netbeheerders via hun Europese brancheorganisatie bij de Europese Commissie een idee gelanceerd om te zien in hoeverre toegang tot elektrische apparaten van individuele consumenten wettelijk af te dwingen is. Dit moet gebeuren via de zogenaamde slimme meters.

Dit meldden goed ingelichte bronnen in Brussel, waar nog wordt getwijfeld of er wel medewerking moet worden verleend.

Voorheen zorgden kolen, gas en kerncentrales voor een stabiele aanvoer van elektriciteit. Inmiddels is door de grote wildgroei in zonnepanelen en windmolens, de aanvoer van elektriciteit zeer onstabiel vanwege de onvoorspelbare afhankelijk geworden van het weer.

De eigenaren van hoog- en middenspanningsnetten zitten daarom met de handen in het haar, want zowel te veel als te weinig stroom betekent kans op grootschalige stroomstoringen. Het liefst zouden ze stroom aftappen uit apparaten als er te weinig is, en apparaten inschakelen, of goedkoop opladen, indien er een overschot aan stroom is.

Door bijvoorbeeld de koeling een graadje warmer of kouder te zetten wanneer de stroomleveranciers dat nodig achten, kan op het juiste moment zuiniger met energie worden omgesprongen. Ook de accu van een elektrische auto is daarom erg aantrekkelijk. Wat er met apparaten als magnetrons en tv’s aan besparing mogelijk is, is nog onduidelijk.

Binnenkort zit u naar uw favoriete TV programma te kijken, buiten steekt plotseling de wind op, het netwerk raakt in onbalans en gaat uw scherm op zwart. U had net uw wasgoed in de wasmachine gedaan. Die gaat ook uit.  Als de stroom weer terug is op uw machine is hij zijn wasprogramma kwijt en heeft uw was een paar uw in z´n eigen vuil gelegen.

Ten overvloede wijzen wij er op dat de Eerste Kamer in 2009 besloten heeft dat u de slimme meter mag weigeren.

Dat de rekening van dit plan, waar Stalin in Rusland en de Stasi in het voormalige Oost Duitsland trots op zouden zijn geweest, bij de consument komt te liggen, staat nu al vast.
En zo wordt de energierekening voor veel mensen onbetaalbaar.

Inmiddels bestaat de huidige maandelijkse energierekening voor meer dan 53% uit energiebelastingen, BTW en heffingen om windmolens te laten draaien. Dat percentage loopt de komende jaren op naar 70%. Mede dank zij de slimme meter die u inzicht zou moeten geven hoeveel energie u verbruikt, u adviezen zou moeten geven om energie te besparen, maar in feite wordt gebruikt om uw dagelijks leven te beïnvloeden op een manier die niet in Nederland thuis hoort.