De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-070 Windplan Groningen van 1.000 MW gaat niet door

Windplan Groningen van 1.000 MW gaat niet door

Donderdag 28 februari 2013

De plannen voor windparken in de Groningse regio Oldambt, waarvan drie stuks gezamenlijk zouden optellen tot één initiatief van 1.000 MW, gaan niet door. De provincie Groningen heeft met de rijksoverheid afgesproken dat er 850 MW wind op land wordt gerealiseerd. Dat gebeurde in het kader van het akkoord dat het rijk en het Interprovinciaal overleg (IPO) sloten om tot 6.000 MW wind op land te komen in Nederland. Daarbij wordt ingezet op de locaties N33 bij Veendam, Delfzijl en Eemshaven.

Verschillende grote windplannen vallen af door het akkoord tussen het rijk en Groningen. Zoals het plan van Nuon om Ulsderpolder (100 MW) te bouwen, van KDE om Slapersdijk (ook 100 MW) neer te zetten en het voornemen van boeren om het project Reiderland te realiseren (500 tot 750 MW).
Overigens lijkt het niet per definitie zo te zijn dat rijkscoördinatieprojecten buiten de provinciale zoekgebieden niet door kunnen gaan. Bij wet is namelijk vastgesteld dat de rijksoverheid die gewoon in behandeling moeten nemen. Wel is het zo dat bij de beoordeling goed gekeken zal worden of projecten niet iets aangepast kunnen worden zodat zij toch aan de provinciale wensen voldoen. En in de praktijk zullen ontwikkelaars een plan niet snel doorzetten als bekend is dat zowel rijk als provincie er niet echt achter staan.

Dat blijkt nu ook.
Een Nuon woordvoerder laat weten dat het bedrijf “kennis heeft genomen” van het nieuws dat windparken in Oldambt er volgens de afspraken tussen rijk en provincie niet mogen komen. “Het is altijd jammer als er een plan afvalt”, zegt Nuon. Of Nuon nog bezwaar wil of gaat aantekenen is nog niet te zeggen.
Bij KDE zegt manager Frank Hoiting ook teleurgesteld te zijn. “Het is jammer, we hadden met Slapersdijk een concreet plan waar al jaren werk in zit.” Het besluit aanvechten is KDE niet van plan. Bij de gekozen drie locaties blijft voor KDE genoeg werk om te verzetten over; de ontwikkelaar werkt aan het N33-project en aan uitbreiding van capaciteit bij Delfzijl. Bij het initiatief Reiderland was niemand bereikbaar voor commentaar, maar kenners zeggen dat er rond dit plan niet bepaald veel van de grond is gekomen en was het geambieerde aantal megawatten wel erg groot.

In de Eemshaven en Delfzijl staan al windmolens en de locatie N33 heeft Groningen ook al lange tijd in de provinciale boeken staan als windlocatie. Het N33-initiatief bevindt zich in de voorbereidende fase van de MER-procedure, het opstellen van de milieueffectrapportage dus. De plaatsen in het gekozen beleid zijn “bestaande windgebieden”. De zeven initiatieven voor windparken in de polders van het Oldambt-gebied waren nieuw voor de provincie. Groningen dreigde als het ware overspoeld te worden met plannen. Deze plannen zouden volgens de provincie een verstorend effect hebben op de open regio. Die dreiging is nu afgewend.

Het Groningse wind op land-doel werd in het IPO-akkoord op 850 MW vastgesteld, waar eerst 750 MW als doelstelling stond. Er staat op dit moment 368 MW  op land in Groningen. Voor de locatie Delfzijl is onlangs ook een vergunning afgegeven voor 66 MW. Daarbij gaat het om nieuwe windmolens van Eneco op de locatie Schermdijk. Zo komt de 434 MW in zicht, de resterende 416 MW is door marktpartijen in te vullen op de drie locaties en de provincie speelt daarbij een faciliterende rol.