De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-080 Noordoostpolder tegen proefboringen schaliegas

Noordoostpolder tegen proefboringen schaliegas

Zaterdag 9 maart 2013

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder is tegen de proefboringen naar schaliegas. Volgens burgemeester van der Werff (CDA) passen de proefboringen niet bij de visie van de gemeente.

Duurzame energie

Van der Werff zegt: “Wij zijn de gemeente met het grootste windpark. In de Structuurvisie die eraan komt, wordt heel veel ruimte geboden voor zonnepanelen. Dan past de winning van fossiele brandstof daar heel moeilijk bij. Schaliegas moeten we rustig in de grond laten zitten en ons focussen op duurzame energie”. Het merendeel van de inwoners zit de proefboringen ook niet zitten en vreest voor aardbevingen en gaslekken.

Minst diep in Noordoostpolder

Het Britse concern Cuadrilla wil graag in de Noordoostpolder proefboringen uitvoeren in Luttelgeest en Marknesse.
Volgens onderzoek van TNO is dat logisch. René Peters van TNO zegt tegenover Omroep Flevoland: “Binnen Nederland zit in de Noordoostpolder het schaliegas het minst diep in de grond. Het schaliegas zit daar op ongeveer vier kilometer. De kans om het daar omhoog te halen is het grootst binnen geheel Nederland”.

Vorige week wees Cuadrilla twee locaties aan om er verkennend onderzoek te doen. De komende weken doet Cuadrilla ‘ecologisch – en bodemonderzoek’ op de twee beoogde locaties, in de buurt van de dorpen Marknesse en Luttelgeest.

TNO liet afgelopen dinsdag weten dat het boren naar schaliegas veilig kan gebeuren.

Als het Rijk het wil kan er geboord worden naar schaliegas in de Noordoostpolder. Dat blijkt uit navraag bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De gemeente moet bij een eventuele boring een omgevingsvergunning verlenen en er moet een wijziging van het bestemmingsplan komen. Als een gemeente dit weigert kan het Rijk er voor zorgen dat de boring alsnog wordt toegestaan.

Cuadrilla Resources heeft twee strategische partners die gas willen afnemen. Dat heeft directeur Frank de Boer van het Britse bedrijf in het programma ‘Over Flevoland’ gesproken, gezegd.

Tuinders aan de Kalenbergerweg in Luttelgeest en een bedrijf aan de Voorsterweg in Marknesse hebben interesse in de schaliegas. Het gemeentebestuur en de Actiegroep SchaliegasVrijNoordoostpolder zien er juist niets in.

Actiegroep

De nieuw opgerichte actiegroep SchaliegasVrijNoordoostpolder roept alle polderbewoners op om actie te voeren tegen proefboringen bij Marknesse en Luttelgeest.

De actiegroep gaat raamposters uitdelen met daarop de tekst: “Nee! Geen boringen naar schaliegas bij Luttelgeest en Marknesse.” Daarnaast organiseren ze ook informatiebijeenkomsten voor omwonenden. Hier wordt ook nagedacht over vervolgacties om de plannen voor schaliegasboringen te dwarsbomen.

SchaliegasVrijNoordoostpolder is vooral bang voor de risico’s die kleven aan de proefboringen zoals aardbevingen, bodemverontreiniging en verzakkingen.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Ook hier zie je weer een actiegroep die snel uit de grond is gestampt en zich vooral baseert op het onderbuikgevoel. In plaats van zich op de hoogte te stellen wat het boren naar schaliegas nu werkelijk inhoudt, begint men wild om zich heen te slaan onder het uiten van kreten die nergens op slaan.