De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-088 ExxonMobil aast op Duits schaliegas zonder giftige toevoegingen

ExxonMobil aast op Duits schaliegas zonder giftige toevoegingen

Zaterdag 16 maart 2013

Het oer-Amerikaanse ExxonMobil ziet brood in het winnen van schaliegas in Duitsland. Naar eigen zeggen kan de winning zonder milieuschade plaatsvinden. ExxonMobil Duitsland:

“Frackingproces in Duitsland al sinds 1961 gebruikt, zonder milieuschade”

Kansrijke schaliegasvelden in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen

ExxonMobil verkent sinds 2008 in het zuiden van Nedersaksen en in het noorden van Noordrijn-Westfalen de mogelijkheden van schaliegas. Eind 2012 heeft het Amerikaanse bedrijf de bevoegdheid gekregen voor verkenningen in delen van Hamburg. “De hoeveelheid schaliegas wordt op 22.7 biljoen kubieke meter geschat. Ter vergelijking: het jaarverbruik ligt in Duitsland bij 90 miljard kubieke meter”, weet Westendorf-Lahouse. “Conservatieve schattingen gaan ervan uit dat 2,3 biljoen kubieke meter daadwerkelijk te winnen is.”

In Duitsland wordt al lange tijd conventioneel gas gewonnen, maar tot nu toe is er geen duidelijke regeling voor de exploitatie van gas en olie in diepe schaliesteenlagen. In 2011 was van het totale Duitse aardgasverbruik 14 procent uit eigen land afkomstig, waarvan 95 procent uit Nedersaksen. Import kwam voornamelijk uit Rusland (30 procent), Noorwegen (27 procent) en Nederland (20 procent).
Milieuminister Peter Altmaier en economieminister Phlipp Rösler kwamen eind februari met een voorstel om schaliegaswinning toe te staan, met uitsluiting van drinkwatergebieden. Ook moeten alle nieuwe plannen aan een milieutest worden onderworpen.

Helemaal tevreden is het Wirtschaftsverbund Erdöl- und Erdgasgewinning (WEG) niet met het nieuwe wetsvoorstel om fracking in Duitsland onder strenge voorwaarden toe te laten. De WEG verlangt minder scherpe regelingen op het gebied van milieutests en wil dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het zoeken naar aardgas en de latere daadwerkelijke productie. “In drinkwaterverzorgingsregio’s moeten we niet op voorhand grote gebieden uitsluiten voor conventionele boringen”, zegt voorzitter Dr. Gernot Kalkoffen. Hij wijst daarbij op de jarenlange ervaringen van de exploratie- en productieindustrie met het frackingproces, dat enkele malen ook in Duitse drinkwatergebieden plaatsvond, zonder daarbij schade aan mens en milieu te berokkenen.

Woordvoerster Dr. Ritva Westendorf-Lahouse van ExxonMobil, de grootste Duitse aardgasproducent, deelt de mening van het WEG.

“Het frackingproces wordt al sinds 1961 in Duitsland bij eenderde van het gewonnen gas ingezet. Van de 300 fracs hebben wij er 180 uitgevoerd en tot nu is er geen milieuschade ontstaan.”

De frackprocessen die ExxonMobil nu vooral in Nedersaksen toepast, vinden in conventionele tight gasafzettingen plaats. “Er zijn geen basale verschillen tussen de fracktechnologie die bij deze afzettingen en die in schaliegesteente wordt gebruikt”, verduidelijkt Westendorf-Lahouse. “Bij schaliegaswinning is weliswaar meer water nodig, aan de andere kant liggen de Duitse schaliegasvelden minder diep dan de conventionele gasvelden. Dit betekent dat er een lagere druk in het veld aanwezig is, waardoor minder chemische additieven in de frackvloeistof nodig zijn, ongeveer 0,2 tot 0,3 procent.”

Niet-giftige frackingvloeistoffen

ExxonMobil heeft samen met toeleveranciers frackvloeistoffen ontwikkeld die niet giftig zijn en geen milieuverontreinigende componenten bevatten.

“We gaan ervan uit, dat we dit jaar al over vloeistoffen beschikken die voor de geologische verhoudingen in Duitsland geschikt zijn. Vervolgens gaan we ze in de praktijk testen.

Om misverstanden te voorkomen: de vloeistof in zijn totaliteit is vanwege de hoge mate van verdunning nu al niet giftig of milieuverontreinigend.”

Van de redactie van Fibronot.nl

De milieubeweging zet inwoners van Nederland op tegen de winning van schaliegas en doet dat op basis van verouderde informatie, misleidende films als Gasland en leugens.

Boortoren van Cuadrilla

Boortoren van Cuadrilla. (Klik op de foto voor een vergroting)

Ook Cuadrilla gebruikt toevoegingen die niet giftig zijn of het milieu belasten.

Waarom de milieubeweging blijft volharden in haar strijd tegen schaliegas daar kunnen we slechts naar gissen. De financiële belangen van de milieubeweging liggen waarschijnlijk  bij groene energie, windmolens en zonnecellen. Dat is prima, geen enkel bezwaar, maar dan zonder de tientallen miljarden Euro’s subsidie die daar de komende jaren voor nodig zijn en door de Nederlandse energieconsument moet worden opgebracht.

Over drie jaar betaalt de consument al € 63 per maand extra heffing op zijn maandelijkse energienota om windmolens op subsidie te laten draaien. Als de plannen van minister Kamp doorgaan dan betaalt de consument voor het jaar 2020 al meer dan € 200 PER MAAND aan extra heffingen om de subsidie te bekostigen.
De Nederlandse burgers begrijpen nog niet wat hen te wachten staat en kunnen beter nu in actie komen voordat ze aan het betalen slaan en de armoede in meer dan 500.000 huishoudens echt toeslaat. Gaat Nederland Duitsland achterna waar vanwege de idioot hoge energieheffingen al meer dan 800.000 huishoudens van energie zijn afgesloten? Een onderwerp waar je de milieubeweging in Nederland niet over hoort.

De B.V. Nederland moet in de komende jaren fors op de uitgaven bezuinigen. Dit jaar al € 16 miljard, in 2014 € 18 miljard, in 2015 € 25 miljard en in 2016 al bijna € 40 miljard.
De regering denkt dit te kunnen doen in de verwachting dat de economie weer aantrekt.

De economie kan alleen aantrekken met een betrouwbare en betaalbare energievoorziening waar de industrie op kan vertrouwen. Onbetrouwbare energievoorzieningen als wind leveren geen enkele bijdrage aan een gezond economisch klimaat.
De Nederlandse industrie kan nu al nauwelijks meer concurreren met een land als de VS, waar de prijs van energie op een niveau van 20% ligt in vergelijking met de prijs in Nederland.

Wil Nederland en de EU economisch overleven dan is de inzet van schaliegas en gas dat uit methaanhydraat wordt gewonnen van levensbelang. In alle andere gevallen wordt de EU een zesde rangs economische macht na de BRIC landen en de VS.