De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-093 Minister Kamp geeft toestemming voor meer gaswinning Waddenzee

Minister Kamp geeft toestemming voor meer gaswinning Waddenzee

Zaterdag 23 maart 2013

De gaswinning rondom en onder de Waddenzee wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uitgebreid. Dat blijkt uit drie besluiten, vrijdag gepubliceerd in de Staatscourant over gaswinning bij Lauwersoog, Vierhuizen, Moddergat, Anjum en Ameland.

Het gaat om 15 miljard kubieke meter gas extra de komende twintig jaar. Dat betekent voor sommige kleine gasvelden onder het Wad, zoals het ‘Nesveld’, dat de productie verdrievoudigd wordt. Een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) laat weten dat de productie inmiddels is verhoogd. Onder de Waddenzee is sinds 2007 tien miljard kubieke meter gas gewonnen, bij Ameland was dat vanaf 1986 veertig miljard kubieke meter.

De bodemdaling die met de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee gepaard gaat, blijft volgens berekeningen van de NAM binnen de afgesproken grens van zes millimeter per jaar. Elk jaar moet het bedrijf, een joint venture van Shell en ExxonMobil, daarover verantwoording afleggen aan een ‘auditcommissie’. Wordt de norm overschreden, dan gaat “de hand aan de kraan”, zegt een woordvoerster van minister Kamp. Dat wil zeggen: dan wordt de gaswinning teruggeschroefd of gestopt.

Overigens valt de bodemdaling wel mee. Bij de start van de gaswinning draait de NAM uit voorzorg de kraan al iets dicht om ervoor te zorgen dat de daling van de bodem niet te snel verloopt. Op die manier wordt zeker gesteld dat de natuurlijke veerkracht van de Waddenzee de bodemdaling kan opvangen.

Anders dan bij het grote gasveld in Groningen leidt meer gaswinning in het Waddengebied niet tot meer en zwaardere aardbevingen, verwachten NAM en ministerie. De woordvoerster van minister Kamp zegt:

“Het gaat hier om allemaal kleine gasvelden. Uit de gegevens blijkt dat er maar één gasbeving voelbaar was, in 2005 op Ameland. Die had een kracht van 1,8 op de schaal van Richter.”

Zowel de NAM als het ministerie van Economische Zaken laat weten dat de verhoogde gasproductie in het Waddengebied niet leidt tot minder gaswinning in Noord-Groningen.

Natuurlijk staan de milieuactivisten verenigd in de Waddenvereniging op hun achterste benen. Tot nu toe is er in al die jaren nooit één calamiteit geweest, maar dit soort activisten liggen van nature dwars omdat ze liever heel Nederland vol willen planten met windmolens. Nu heeft de Waddenzeevereniging weer aangedrongen op een gedegen onderzoek naar de zeespiegelrijzing terwijl de nieuwste wetenschappelijke studies inmiddels overduidelijk hebben aangetoond dat de zeespiegelrijzing op een normale snelheid plaatsvindt en er beslist geen versnelde stijging plaatsvindt zoals milieuorganisaties ons telkens proberen wijs te maken.
Het lijkt erop dat de Waddenvereniging ook is toegetreden tot het corps milieuactivisten die erop uit zijn de bevolking angst aan te jagen.

Lees hier het artikel in de Staatscourant

Boorlocaties bij de Waddenzee

Boorlocaties bij de Waddenzee. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Er wordt al decennialang gas gewonnen onder het Wad. Bij Ameland, in Blija (Friesland) en op een productieplatform in de Waddenzee. Sinds 2008 ook vanaf Moddergat en sinds 2009 ook vanaf Lauwersoog en Vierhuizen.

Midden jaren ’80 begon de NAM met de winning van gas bij Ameland. Het gas uit het Ameland-veld wordt gewonnen op 3 locaties. Eén daarvan ligt op de oostpunt van Ameland, in het natuurgebied Het Oerd. De installaties zijn verdiept aangelegd,  zodat ze alleen van dichtbij zichtbaar zijn. Door de zandgele kleur vallen ze niet erg op in de duinen.

Ook bij het plaatsje Blija – aan de Friese noordkust – wint de NAM sinds midden jaren ’80 gas uit een veld dat deels onder de Waddenzee ligt. En in de Waddenzee zelf, ongeveer halverwege Harlingen en Terschelling, wordt gas gewonnen uit het gasveld Zuidwal. Dat gebeurt met het enige productieplatform dat in de Waddenzee is geplaatst. Deze gaswinning wordt niet door de NAM uitgevoerd.

In de tweede helft van de jaren ’90 heeft de NAM een aantal proefboringen uitgevoerd naar gasvelden die (deels) onder de Waddenzee liggen. Dat gebeurde vanaf een drietal locaties op het vasteland in Noord-Groningen en Noord-Friesland. De putten werden vanaf land schuin onder de Waddenzee geboord. Daarbij zijn zes gasvelden gevonden: Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-West, Lauwersoog-Oost en Vierhuizen-Oost.

Het gas wordt gewonnen vanaf dezelfde locaties op land waarvandaan de proefboringen zijn gedaan: Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Er komen dus geen installaties in de Waddenzee.

Mini-installaties

Bij het gebruiksklaar maken van de locatie is een kleine installatie (skid) aangelegd die het gas in druk verlaagt. In het begin stroomt het gas onder zijn eigen druk door de putten naar boven. Als de gasvelden vol zijn, is de druk hoog – zo’n 500 bar. In de loop van de 20 tot 35 jaar dat het gas naar verwachting gewonnen wordt, loopt die druk geleidelijk terug.

Voordat het gas per pijpleiding kan worden afgevoerd voor verdere behandeling, moet de druk eerst worden verlaagd tot circa 100 bar. Dat gebeurt ter plekke in de skid. De noodzakelijke behandeling van het gas gebeurt niet ter plekke, maar elders, bij Anjum (voor gas uit Moddergat en Lauwersoog) en bij Grijpskerk (gas uit Vierhuizen). Via ondergrondse pijpleidingen wordt het gas getransporteerd.