De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-095 Wereldwijde twijfels over Duitse Energiewende

Wereldwijde twijfels over Duitse Energiewende

Zaterdag 23 maart 2013

De internationale twijfels over het succes van de Duitse Energiewende nemen toe. De energietransitie in Duitsland wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op grote schaal worden er weddenschappen afgesloten of dit peperdure experiment gaat werken.
Ondertussen uiten steeds meer internationale experts ernstige twijfels.

In de gedrukte versie van het blad Die Welt van 20 maart wordt verslag gedaan van een onderzoek door de ‘World Energy Council’ in een artikel met de titel “De Energiewende is een internationale flop.”

Internationale economische experts binnen de World Energy Council zijn er zeker van dat de Duitse economie aan het verzwakken is. De snelle sluiting van 8 kerncentrales samen met de vrijwel onbeperkte subsidies voor duurzame energie werden in Duitsland als een goudhaantje voor het Duitse energiebeleid gezien, maar merkwaardigerwijs is er geen enkel ander land ter wereld dat het de moeite waard vindt de Duitse Energiewende te kopieëren.
De rijzende internationale twijfel over de onverwacht snel stijgende elektriciteitsprijzen in Duitsland hebben een afschrikwekkend effect.
De World Energy Council is van mening dat een land zich een Energiewende wel moet kunnen veroorloven.

De WEC pleit voor meer voorzichtigheid en verwerpt klimaatalarmisme als belangrijkste argument voor een energiewende.

De noodzaak om een snel einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen te maken is niet meer zo urgent als een paar jaar geleden. Sterker nog, in de tussentijd lijkt de angst voor klimaatverandering te zijn verdampt.
De opwarming van de aarde stokt al bijna 16 jaar en politici in veel landen lijken nu een afwachtende houding aan te nemen ten aanzien van dit fenomeen alvorens opnieuw de strijd tegen de klimaatverandering als hoge prioriteit aan te merken.

Nog afgezien van het volgende.

Een groot geïndustrialiseerd land  is er in geslaagd om de CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking tot het niveau van de vroege zestiger jaren van de vorige eeuw terug te brengen door het inzetten van enorme voorraden schaliegas. Het beste jongetje van de klas als het gaat om klimaat politiek is de VS. Dankzij de inzet van schaliegas kan de VS de vervuilende kolencentrales uitschakelen.

Voor de redactie van Fibronot vormt het artikel in Die Welt geen verrassing. Al bijna twee jaar volgen we de Duitse Energiewende op de voet en hebben we moeten constateren dat Duitsland in rap tempo op energiegebied naar de afgrond strompelt.

Lees ook onze artikelen serie De Duitse energie sector, het naderend einde van de Energiewende