De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-096 Schaliegas in Denemarken

Schaliegas in Denemarken

Zondag 24 maart 2013

Total E&P Denmark is de enige energiemaatschappij die van de Deense regering een vergunning heeft gekregen om in Denemarken exploratieboringen naar schaliegas te doen. Het bedrijf zal het potentieel aan schaliegas in noord Jutland en noord Zealand gaan verkennen. De eerste exploratieboringen in noord Jutland worden rond deze tijd verwacht.

Noord Jutland en noord Zealand liggen aan het uiteinde van het Deense gas- en elektriciteits transmissiesysteem en daarom gaat de Deense overheid alvast het gasnetwerk uitbreiden.

Mogelijke uitbreiding en versterking van het aardgasnet

Indien wordt besloten dat schaliegas in Denemarken in productie wordt genomen, zal het nodig zijn om nieuwe aansluitpunten in het Deense gasnet te bouwen.
Als er wezenlijke productie wordt vastgesteld wordt het gasnetwerk in bepaalde gebieden van Denemarken uitgebreid om het schaliegas te transporteren. Het gaat dan om de bouw van 300 tot 400 km aardgasleidingen. Het Deense gasnetwerk is op dit moment 930 km lang.

De Deense methode

De Deense methode van Skiffergas boren ook met een driedubbele zekerheid op de eerste honderden meters van de boorpijp om elke mogelijke verontreiniging van grondwater te voorkomen

Schaliegas potentieel Denemarken vijf keer groter dan de bewezen aardgasreserves

Het schaliegas potentieel in Denemarken is op dit moment nog niet bekend, de exploratieboringen moeten dat nog uitwijzen, maar de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) heeft een ruwe schatting gemaakt van de Deense schaliegas potentieel en schat dat de voorraden vijf keer groter zijn dan de totale Deense aardgasreserves in de Noordzee sinds 1979 hebben bevat. Denemarken wint sinds 1979 op het Deense continentale plat aardgas en dat heeft sinds die tijd voor een aanzienlijke bron van inkomsten voor de Deense Staat gezorgd.

Veel milieu-organisaties hopen nu maar dat de EIA het mis heeft zoals ook  in Zweden gebeurd is. Ook daar schatte de EIA een grote voorraad schaliegas, maar een proefboring door Shell wees uit dat het potentieel in die put te laag was voor commerciële gaswinning. Zweden heeft toen besloten de proefboringen voorlopig op te schorten. Inmiddels vinden ook in Zweden verdere onderzoeken plaats naar schaliegas voorkomens.

Schaliegas productie moet nauwlettend worden gecontroleerd

De Deense minister van Klimaat, Energie en Bouwzaken staat niet onwelwillende tegenover het boren naar schaliegas, maar het moet wel voldoen aan de strenge milieuregels. Behalve de verleende vergunning aan Total E&P Denmark wordt er even gewacht met het verlenen van nieuwe vergunningen totdat de milieuregels zijn vastgesteld en de mogelijke milieueffecten zijn geïdentificeerd, maar met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van toevoegingen die niet giftig of belastend voor het milieu zijn, worden geen problemen met het verlenen van nieuwe vergunningen verwacht.

Deense netbeheerder moest ingrijpen en noodvermogen inschakelen

Afgelopen week deed zich in Denemarken het probleem voor dat de gasreserves bijna op waren. De Deense netbeheerder moest in allerijl noodvermogen inschakelen om een blackout te voorkomen.

Wie had dat ooit gedacht?

Denemarken, samen met Duitsland het voorbeeldland voor velen wat betreft de energievoorziening door windmolens, moet hals over de kop noodvermogen inschakelen omdat er nauwelijks wind stond en de aardgasbuffers op land bijna leeg waren. Noorwegen en Zweden konden ook niet bijspringen omdat ze alle energie zelf nodig hadden in verband met het barre en koude winterweer. In grote delen van Duitsland scheen de zon niet dus de PV installaties stonden er bij en keken er naar. ook de wind was zwak, dus uit Duitsland werd ook geen hulp verleend.
TenneT, als netbeheerder in Duitsland verantwoordelijk voor een groot deel van de elektriciteitsvoorziening moest alleen al in 2012 meer dan 1200 keer ingrijpen om een blackout te voorkomen.
Het betekent in feite de doodsteek voor de windmolen industrie en voor de gedachte dat een land over pakweg 20 tot 30 jaar volledig op alternatieven als wind kan draaien. Het is ten ene male onmogelijk, maar de milieubeweging blijft maar doordrammen totdat het licht een keer echt uit gaat.

Eén pan Europees elektriciteitsnetwerk?

Er zijn mensen, zoals de CEO van TenneT, die denken dat je dit soort interconnector problemen op kunt lossen door één groot Europees elektriciteitsnetwerk aan elkaar te koppelen.

De redactie van Fibronot.nl meent dat dit bluf is en slechts bedoeld is om problemen binnen de organisatie te verbloemen.

Eén Europees elektriciteitsnetwerk zal zeer gevoelig zijn voor instabiliteit in één of enkele landen. Uit ervaring weten we hoe vaak de stroom in landen als Griekenland, Italië, Spanje en Portugal uitvalt. Wie daar op vakantie is geweest hoeven we niets te vertellen.

Moeten de noordelijke landen, die voor een groot deel afhankelijk willen zijn van windenergie en nu al met onstabiliteit te maken hebben dan bijspringen om de zuidelijke onstabiele landen te helpen?
We hebben gezien hoe dit bij de Euro wordt opgelost. Op het gebied van de energievoorziening zullen de problemen nog vele malen groter zijn.

Nederland en Duitsland behoorden voor het windmolentijdperk tot de twee landen met de meest betrouwbare energievoorziening ter wereld. Dit wordt in één klap afgebroken door milieuactivisten die de wereld willen redden. Waarvan eigenlijk en ten koste van honderden miljarden Euro’s die de belastingbetalers op moeten brengen in de vorm van exploderende energienota’s?

Iedereen die denkt en dat nog serieus verdedigt ook dat je van Cyprus tot noord Noorwegen, van Polen tot Ierland en van Portugal tot Finland één Europees elektriciteitsnetwerk kan hebben, zou onmiddellijk ontslagen moeten worden en kandidaat moeten zijn voor het ontvangen van de Gouden Eikel.