De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-098 Afschakelen windparken onvermijdelijk in Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië

Afschakelen windparken onvermijdelijk in Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië

Vrijdag 29 maart 2013

Afschakelen van windparken, om verstopping van Europese stroomnetten te voorkomen, zal als eerste regelmatig nodig zijn in Duitsland en Ierland, maar tegen 2020 ook in Groot-Brittannië en Denemarken. Dat wordt voorzien op basis van een quickscan van het North Sea Power to Gas Platform. Het omzetten van windstroomoverschotten in ‘windgas’ wordt steeds vaker bekeken als optie om dergelijke verstopping van stroomnetwerken te voorkomen.

Tegen 2015 zal het al nodig zijn om in Duitsland en Ierland regelmatig te grijpen naar ‘curtailment’: het afschakelen van windproductie om verstopping op stroomnetten te voorkomen, zo vertelde energie- en duurzaamheidsconsultant Thijs Slot van DNV Kema vorige week woensdag tijdens het congres ‘Power to gas’ van IIR dat in Arnhem plaatsvond.
DNV Kema is één van de partners van het North Sea Power to Gas Platform, dat onderzoek doet naar het omzetten van duurzame stroom in gas. Duitsland en Ierland kennen tegen 2015 beide veel windproductie in combinatie met een beperkte interconnectiecapaciteit om overtollige stroom over weg te laten vloeien, aldus Slot. In 2020 zal dergelijke afschakeling om die reden ook onvermijdelijk zijn in Groot-Brittannië en in Denemarken.

In Duitsland, Ierland en Groot-Brittannië zal er tegen 2020 zo’n 1.450 GWh aan stroomproductie vermeden moeten worden, aldus DNV Kema-man Slot, gedurende 784 uur in dat jaar. Dat is weliswaar in relatieve zin maar een klein deel van de totale stroomproductie, maar op zichzelf toch een “behoorlijke hoeveelheid”, aldus Slot. De periodes van afschakeling zullen in de genoemde landen gemiddeld zo’n 7 uur duren, in de meeste landen ‘s nachts als de stroomvraag laag is, maar in Duitsland ook overdag aangezien dat land ook veel zonopwekvermogen heeft staan. De grote hoeveelheden duurzame stroomproductie zal leiden tot spotstroomprijzen tot onder de € 20 in circa 20% van de tijd, aldus Slot op basis van de quickscan. In het stuk is alleen gekeken vanuit ‘dagvooruit’-perspectief, aldus Slot. “Intraday variaties met betrekking tot de beschikbaarheid van wind/zon en elektriciteitsvraag zijn niet meegenomen. Deze variaties in real-time zullen zeer waarschijnlijk voor meer onbalans en curtailment zorgen.”

Afschakeling van duurzame opwek ligt “politiek gevoelig”, zo stipte teamleider langetermijn-netplanning Gert van der Lee van TenneT aan. Zijn werkgever waarschuwde onlangs nog voor het feit dat TenneT in Duitsland het desalniettemin als optie moet overwegen, en dat de Duitse overheid daar toch rekening mee moet houden.

Er zijn verschillende opties hoe om te gaan met windoverschotten, haalde TenneT aan. Windmolens kunnen worden afgeschakeld, maar een ander -duurder- alternatief is het bouwen van meer hoogspanningslijnen. Dat kunnen ‘reguliere’ hoogspanningslijnen (wisselstroom) zijn, maar ook gelijkstroomkabels of zelfs ultrahoogspanningskabels. Ook kan via smart grids de energievraag beter worden gestuurd. En verder kunnen energieproducenten investeren in centrales die nog veel flexibeler kunnen reageren. Volgens hem kijken producenten nu al naar turbines uit de luchtvaartechniek, die in staat zijn om binnen tien minuten full power te leveren. Tegen 2020 kan je verwachten dat je de helft van het Duitse productiepark in een periode van drie uur moet kunnen omschakelen van duurzaam naar fossiel en omgekeerd. Daarom moet er worden geïnvesteerd in meer flexibele centrales.

Volgens secretaris-generaal Robert Judd van de European Gas Research Group (Gerg) betaalden Europese netbeheerders in 2011 al “tientallen miljoenen euro’s” aan windproducenten om niet te produceren, en zo verstopping op het net te voorkomen. Het grote voordeel van ‘power to gas’ is volgens hem dat bestaande gasnetten en -buffers er voor benut kunnen worden: dan gaat daar simpelweg minder opgepompt aardgas in rond, maar meer deels dus ook ‘windgas’. Bovendien breng je er een koppeling mee tot stand tussen stroom- en gasnetten, die nu nog naast elkaar eigen functies vervullen. “Wel zijn er nog issues op te lossen. Wat voor effect heeft P2G op pijpen en buffers? Hoe ziet het kostenplaatje van elektrolyse eruit?”, noemde hij als onderzoeksvraagstukken. P2G is in ieder geval “een missing link” voor een duurzaam energiesysteem.

Op Ameland werd vorig jaar een vierjarige proef van Gasterra, Stedin en Joulz afgerond met de bijmenging van waterstof in het aardgasnet. Dat betrof waterstof die via elektrolyse was geproduceerd uit zonnestroom. Gasunie en het Duitse Greenpeace Energy besloten eind vorig jaar ook tot een gezamenlijk onderzoek op dit gebied maar Greenpeace trok zich vorige week plotseling terug omdat de organisatie de risico’s en kosten van een windgasproject te groot vond.
Gasunie is nu op zoek naar een nieuwe partner.