De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-101 Risico’s voor Europa bij weigeren schaliegas

Risico’s voor Europa bij weigeren schaliegas

Zaterdag 6 april 2013

Europese industriële bedrijven en overheden van sommige landen erkennen dat het boren naar schaliegas niet alleen tot de VS en China beperkt zal blijven. De snelgroeiende productie van schaliegas in de VS heeft het land getransformeerd van één van ’s werelds grootste gasimporteurs naar een zichzelf onderhoudende gasproducent en een netto gas exporteur.

In 2009 haalden de VS Rusland in als ’s werelds grootste gasproducent en in 2010 haalden de VS Qatar in als grootste LNG producent.

De plotselinge overcapaciteit van LNG komt voort uit een combinatie van drie factoren:
1. Een daling van de vraag als gevolg van de wereldwijde economische recessie
2. Een onverwachte dramatische toename van de Amerikaanse schaliegas productie
3. Nieuwe wereldwijde leveringscapaciteit

LNG gas is in Europa nu minder duur dan de lange termijn contracten van conventioneel aardgas dat via lange pijpleidingen wordt getransporteerd. Dat heeft ertoe geleid dat de jaren oude koppeling tussen de olie- en gasprijs min of meer is losgelaten.
Omdat de wereldwijde  conventionele gasvoorraden inmiddels aanzienlijk kleiner zijn geworden dan de niet conventionele voorraden zal de prijs van gas op termijn nog minder de prijs van olie volgen.

De ontwikkeling van niet conventioneel gas in de VS sinds 2006 heeft niet alleen geleid tot een revolutie op de energiemarkten in de VS maar is uitgegroeid tot het omslagpunt voor een fundamentele verandering op de wereldwijde gasmarkten. Het heeft de basis gelegd voor een grotere rol van aardgas in de wereldeconomie.

De grote invloed van Amerikaans schaliegas beperkt zich niet meer alleen tot Noord Amerika, maar is inmiddels wereldwijd voelbaar. De toevloed van schaliegas heeft een grote impact op het concurrentievermogen van de Amerikaanse economie.
Goedkoop schaliegas roept ook vragen op over het duurzame energiebeleid van de EU, met name die in Duitsland waar duurzame energie sterk gesubsidieerd is om levensvatbaar en concurrerend te kunnen zijn.
Buitenlandse investeringen in Europese petrochemische bedrijven zijn al van Europa richting VS verschoven.

Gouden Eeuw

Het Internationaal Energie Agentschap (EIA) heeft vorig jaar een rapport geschreven waarin wordt gezegd dat de wereld afstevent op een Gouden Eeuw van gas, waarin het niet conventionele gas een verandering in energieverbruik zal betekenen.

Europa en Azië waren aanvankelijk terughoudend om de wijdverbreide geo-economische en geopolitieke gevolgen te herkennen, alsmede de implicaties voor hun eigen regionale gasmarkten en energiebeleid. Beide regio’s hebben volgens de laatste schattingen omvangrijke schaliegas en andere niet conventionele gasbronnen zoals kolengas.

Milieurisico’s?

Sommige landen in Europa, waaronder Polen, Engeland, Litouwen en Ukraïne, alsmede landen als China en Australië, hebben interesse getoond in het benutten van hun eigen niet conventionele gasbronnen, maar de door vele milieubewegingen aangewakkerde angst op mogelijke milieurisico’s en aardbevingen hebben veel landen er toe doen besluiten voorlopig een afwachtende houding aan te nemen.
De landen die van plan zijn om hun eigen gasbronnen te gaan exploiteren menen dat op deze manier de continuïteit van de energievoorziening gewaarborgd is. Ze willen niet afhankelijk zijn van een land als Rusland dat naar believen bij politieke spanningen al eerder heeft aangetoond een onbetrouwbare en peperdure gasleverancier te zijn.