De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-104 Waarom groene energie snel totaal onbetaalbaar wordt

Waarom groene energie snel totaal onbetaalbaar wordt

Zaterdag 6 april 2013

Samuele Furfari doceert geopolitiek van de energie aan de Vrije Universiteit Brussel. Furfari is zowel een gerenommeerd en internationaal gerespecteerd wetenschapper als één van de grote vijanden van de Belgische milieubeweging. In een recent interview zet hij zich opnieuw af tegen wat hij “de nieuwe milieureligie” noemt. Furfari zegt: ““De laatste vijftien jaar is de gemiddelde wereldtemperatuur niet gestegen. Ik wil gerust nog vijftien jaar wachten om te zien of ze dat wel doet, maar ik doe niet mee aan dogma’s. En ik ben lang niet de enige die er niet in gelooft.”

In het interview zegt Furfari: “De Duitse Energiewende, waarbij tegen 2025 alle kerncentrales worden gesloten om te worden vervangen door hernieuwbare energie, is een leuke slogan, maar nagenoeg onmogelijk. Kan Duitsland zich dat veroorloven? Enkel indien hun concurrentiekracht niet in gevaar wordt gebracht door een lage energieprijs elders. Dus hebben ze er belang bij dat die prijs zo hoog mogelijk blijf in Europa.”

Furfari, een specialist in de geopolitiek van de energie, haalt enkele dia’s uit zijn tas met elektriciteitsprijzen. De Duitse consumenten betalen hun stroom het tweede duurste van Europa, de industrie betaalt veel minder. “De Energiewende wordt dus betaald door de Duitse burgers. Die merken steeds meer dat hun energie toch wel heel erg duur wordt. Dus wat doen de energiebedrijven? Die bouwen steen– en bruinkoolcentrales, want die grondstof is goedkoop. Maar die zullen dertig, veertig jaar openblijven. Dus lang na 2025 zal er nog steeds fossiele energie worden verbrand, en zelfs de soort die aanleiding geeft tot de grootste uitstoot van CO2. Waardoor ze de normen over CO2-uitstoot niet kunnen halen.”

Bovendien hebben de Duitsers nieuwe elektriciteitslijnen nodig om de hernieuwbare energie uit de Noord- en Baltische Zee naar het zuiden te vervoeren. “Nu gaat een flink deel daarvan over het Poolse en Tsjechische net. Die netten raken overbelast en die landen zijn de problemen en kosten die daardoor in hun net opstaan beu en wensen niet te betalen voor de Duitse groene energie.”
Beide landen bouwen aan hun grens met Duitsland grote schakelstations die de Duitse windstroom blokkeren.

Moet Europa dat niet coöordineren?

“We moeten ook toegeven dat iedereen beslist op basis van de beschikbare kennis, terwijl de wereld zeer snel evolueert. In 1980 vaardigde Europa een richtlijn uit om te streven naar een aandeel in de energiemix voor kern– en steenkoolenergie van 70 tot 75 procent. Dat is nu niet meer denkbaar.
Net voor de ramp in Fukushima waren er in de Europese bevolking netto meer voor– dan tegenstanders van kernenergie. Ik vind het zeer spijtig dat een beslissing wordt genomen op basis van een lokaal natuurfenomeen en een verkeerd ontwerp. Niet alleen stopt men met nieuwbouw van kerncentrales, maar men sluit ook de oude centrales die goedkope stroom kunnen produceren gezien het feit dat ze zijn afgeschreven. Dat heeft economisch geen zin.”

U gelooft niet in hernieuwbare energie?

“Jawel. Daar is zeker een toekomst voor. Maar op langere termijn dan nu wordt gedacht. Er is nog veel meer onderzoek nodig. Intussen geven we subsidies aan de productie van groene energie, met het idee om het concurrerend te maken. Er wordt zelfs gezegd dat er al ‘grid parity’ is, dat groene stroom dus even goedkoop is als andere. Als dat zo was, dan zouden we vandaag kunnen stoppen met die subsidies. De keuze voor groene energie is zuiver politiek gemotiveerd.”

“Er komt een overvloed aan olie en gas op de markt, en de prijzen van fossiele brandstoffen gaan zeer waarschijnlijk dalen. De OPEC zal een buffermacht blijven, maar de organisatie zal wellicht aan invloed verliezen. Dat gebeurt trouwens nu al, door interne twisten. De oorlog in Syrië is ook een strijd tussen de soennieten van Saoedi–Arabië en Qatar, en de sjiieten uit Iran. Zonder akkoord binnen de OPEC zal de olieprijs instorten, tot $ 60 à $ 80 per vat. Daarmee fnuik je alle hernieuwbare energie. Die wordt onbetaalbaar.”
Dat komt bovenop het gebrek aan geld door de economische malaise. Kolen zijn nu al goedkoop, en India en China zullen kiezen voor de goedkoopste energiebron. Waarna onze bedrijven daarmee moeten concurreren. Het gevolg van deze omwentelingen op de energiemarkt is dat het aanbod van olie en gas zal stijgen en de prijzen van fossiele brandstoffen zullen dalen. Wanneer dat gebeurt, wordt de zogenaamde hernieuwbare energie helemaal onbetaalbaar”, aldus Furfari.

Moeten we ook in Europa massaal schaliegas gaan aanboren?

“Ik vrees een beetje dat anti–nucleaire ideologie zal worden overgedragen naar een anti–schalie–energie–houding. Economisch is het beter om het ook hier te gaan winnen, maar er is veel tegenstand onder vooral de milieuorganisaties.”

Voor er in Europa echt veel naar schaliegas gezocht zal worden, zullen we, vrees ik, moeten wachten tot de Europese economie het nog harder voelt. Tot de bevolking het ook door heeft. Ik ben bezorgd over de economische toestand van Europa die gedreven wordt door nationale politieke beslissingen die weinig rekening houden met het economische aspect.
Je ziet wat het gevolg is: grote industriële bedrijven die met een glimlach elders gaan investeren.”