De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-105 Duitse aardgasbuffers bijna leeg

Duitse aardgasbuffers bijna leeg

Maandag 8 april 2013

Vanwege de strenge winter in Duitsland zijn de aardgasvoorraden bijna op. In sommige voorraadbuffers zit nog hooguit 5% voorraad. Het gemiddelde van alle 48 landelijke buffers samen ligt op 20% terwijl 60% al op een te laag niveau duidt. Hier en daar begint de druk al weg te vallen. Snel aanvullen is geen optie want daar is het Duitse gasnet niet geschikt voor en al die ondergrondse grotten, poreuze zandsteen en zoutkoepels vul je niet even net zo snel als bij de groene pomp. Bovendien hebben andere landen het gas in deze koude periode zelf nodig.

Het Duitse bedrijfsleven begint inmiddels te klagen en zegt dat de regering te weinig doet om de continuïteit van de gasvoorziening te waarborgen.Vroeger waren producenten en netbeheerders volledig verantwoordelijk voor handel, opslag en transport van het gas, maar na de door Brussel afgedwongen splitsing van gasbedrijven kan geen enkele partij de continuïteit van de gasvoorziening meer waarborgen.

De roep om schaliegas begint derhalve steeds luider te klinken en kan mogelijk een oplossing betekenen om de lege buffers ‘s zomers met eigen gas te vullen, zeggen inmiddels vele deskundigen die bekend zijn met de Duitse energiemarkt.

Duitsland wist het toch zoveel beter door alvast een stel kerncentrales te sluiten? Het land had met al die windmolens en PV installaties toch geen gas meer nodig?
Nu het gas op raakt begint de Energiewende in al z’n voegen te kraken en krijgt de Duitse consument, dankzij de vijfde koude winter op rij opnieuw een prijsverhoging van energie voor de kiezen. Nu vanwege het record hoge gasverbruik. Ruim 16 miljoen huishoudens zijn afhankelijk van gas en 11% van de elektriciteitscentrales wordt met gas gestookt.
Als er in deze situatie een storing in een belangrijke pijpleiding optreedt of een compressorstation het ergens in het gasnetwerk begeeft dan kan vanwege de lage druk in het systeem de gasvoorziening in grote delen van Duitsland uitvallen.
De Duitse gas behoefte is ongeveer 90 miljard m³ per jaar en het land produceert zelf ongeveer 13 miljard m³ aardgas per jaar. Het verschil wordt ingevoerd.

Als de zon 1 dag schijnt dan schreeuwt de hele Duitse pers moord en brand dat er weer een nieuwe record gevestigd is: 50 Gigawatt opgewekt gedurende 15 minuten, maar dat het gisteren bewolkt was en alle PV installaties een rustdag hadden en dat de wind niet waaide en de windmolens naar een zuchtje wind snakten hoorde je niet terwijl het aardgas door de bijna lege leidingen fluit.

EU Commissaris Günther Oettinger

En nu wil de Duitse Eurocommissaris Günther Oettinger van Energie de EU grenzen openen voor energie.
Waarom?
Om zijn eigen land te redden van de ondergang omdat nu het falen van de Energiewende haarfijn aangetoond wordt?
Zijn land krijgt toch al atoomstroom uit Frankrijk en Tsjechië? Kolen- en oliestroom uit Oostenrijk? Hydro-energie en aardgas uit Noorwegen?
Gas uit Rusland via de Nordstream pijpleiding en gas uit Nederland?

Dat landen als Polen en Tsjechië aan hun grenzen met Duitsland grote schakelstations bouwen om de toevloed van Duitse windstroom tegen te houden teneinde overbelasting op hun landelijke netwerken te voorkomen is een teken dat de politiek van Oettinger op niets zal uitlopen. Zolang een land als Duitsland, zonder enig overleg met de andere EU lidstaten van de een op de andere dag 7 kerncentrales sluit zal er van een gemeenschappelijke Europese energiepolitiek niets terecht komen. Op eigen houtje, ook zonder enige overleg met andere EU landen bouwt Duitsland als compensatie voor het sluiten van kerncentrales 23 kolengestookte centrales, waarmee de doelstelling om CO2 te besparen om zeep wordt geholpen. De afgelopen twee jaar is de uitstoot van CO2 in Duitsland met sprongen omhoog gegaan.

Hoezo grenzen open? Alles wat open kan staat al open en toch heeft Duitsland een groot tekort aan gas. Naar de oorzaak kan men slechts gissen. Misschien te weinig ingekocht omdat men een grenzeloos vertrouwen had in zonne- en windenergie? De politici zullen de laatste zijn om het toe te geven, maar inmiddels klaagt het Duitse bedrijfsleven steen en been.

De grenzen in de EU gaan echt niet wijd open voor energie. De nationale energiebelangen zijn daarvoor te groot. De economische toestand in de EU wordt gedreven door nationale politieke beslissingen die weinig rekening houden met het economische aspect.

Voor er in Europa echt naar schaliegas gezocht zal worden, zullen we moeten wachten tot de Europese economie de crisis nog harder voelt. Tot de bevolking het ook door heeft en het nog harder in de portemonnee gaat voelen.

Intussen investeren veel grote Europese industriële bedrijven elders waar de energie wel betaalbaar is: In de VS.
Dit betekent een enorme aanslag op de Europese werkgelegenheid, maar politici blijven slapen met een glimlach op de lippen, wellicht dromend van nieuw pluche?
Maar dan de nieuwe dag: zwetend wakker worden wat de dag nu weer brengt.
Laat de EU politici inclusief Günther Oettinger maar zweten. Op korte termijn gaan de ogen hopelijk open, maar dan is het waarschijnlijk al te laat….en betaalt de consument de rekening.