De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-109 Groningen wil Eemshaven schrappen als nucleaire locatie, minister weigert

Groningen wil Eemshaven schrappen als nucleaire locatie, minister weigert

Vrijdag 19 april 2013

Minister Kamp wil de Eemshaven niet schrappen als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale. De provincie Groningen had de minister hierom gevraagd, maar Kamp ziet daartoe geen aanleiding, ook al zijn er op dit moment geen concrete voornemens voor de bouw van een kerncentrale.

De Eemshaven is een van drie locaties die in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (Sev III) zijn aangewezen als mogelijke vestigingsplaats voor een nieuwe kerncentrale. De Maasvlakte 1 en Borssele zijn de andere locaties. In de Sev III is ook het “waarborgingsbeleid kernenergie” opgenomen, wat betekent dat op de drie locaties geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden “die de eventuele bouw van een nieuwe kerncentrale onmogelijk maken of ernstig belemmeren”, schrijft Kamp in een brief aan de provincie Groningen.

Dit betekent concreet dat er beperkingen zijn gesteld aan het ruimtelijke-ordeningsbeleid in en rond de Eemshaven. Zo mag er binnen een straal van 1 kilometer rond de Eemshaven geen woningbouw plaatsvinden en mogen geen “nieuwe kwetsbare objecten” zoals windmolens op de locatie komen.

Omdat er toch geen concrete plannen zijn voor een nieuwe kerncentrale, besloot de provincie om het Rijk te vragen de Eemshaven als vestigingslocatie en het bijbehorende waarborgingsbeleid te laten vervallen, zodat de provincie geen rekening hoeft te houden met een centrale die er hoogstwaarschijnlijk toch nooit komt. Kamp ziet daar niks in: het Sev III is parlementair goedgekeurd, en ook al zijn er nu geen plannen voor een kerncentrale, Kamp vindt het “niet verstandig om de mogelijkheid daartoe al a priori af te schrijven”. Hij vindt bovendien de ruimtelijke beperkingen voor de Eemshaven “beperkt” en ziet daarin geen belemmeringen voor de ontwikkeling van de Eemshaven.

Het provinciebestuur van Groningen heeft aan de Provinciale Staten laten weten dat als het weer tijd is voor een herziening van de Sev -als Sev III overgaat in SEV IV dus- het provinciebestuur zich ervoor zal inzetten dat de Eemshaven “niet langer als gewaarborgde locatie voor de vestiging van een kerncentrale aangemerkt zal worden”.