De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-110 VENW voorstander van schaliegaswinning

VENW voorstander van schaliegaswinning

Vrijdag 19 april 2013

VENW, de belangenclub van de zakelijke energie – en watergebruiker, is een voorstander van schaliegaswinning in Nederland. Voorman Hans Grünfeld vindt dat Nederland ‘open moet staan voor de mogelijkheden voor de winning van schaliegas en dat het potentieel onderzocht moet worden’. Voornaamste argument is dat de ‘conventionele gasvoorraden eindig zijn en de omstandigheden zullen veranderen als gevolg van beschikbaarheid, geopolitiek en klimaat’. Anderzijds heeft hij ‘geen hooggespannen verwachtingen van schaliegaswinning in Nederland’. Daarmee schaart Grünfeld zich achter het standpunt van minister Kamp.

Grünfeld vervolgt: “De bewezen Nederlandse voorraden zijn niet van de orde van de conventionele aardgasreserves en de productiekosten zullen hoger zijn. Daar komt nog bij dat wanneer schaliegas in Nederland gewonnen gaat worden ik niet verwacht dat dit de prijszetter gaat worden. Dat heeft te maken met de structuur van de West-Europese en Nederlandse gasmarkt en de structuur van het Nederlandse Gasgebouw. Dat laat onverlet dat de mogelijkheden voor de winning van schaliegas open moeten staan en onderzocht moeten worden, want de conventionele gasvoorraden zijn eindig en de omstandigheden zullen veranderen als gevolg van beschikbaarheid, geopolitiek en klimaat.”

VENW, op het gebied van energie belangenbehartiger van bedrijven zoals AkzoNobel, DSM en de NS, vindt verder dat de discussie rondom schaliegas ‘meer nuance’ behoeft. Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW zegt: “Waar ik buitengewoon bezorgd over ben is het gebrek aan nuance waarmee de discussie over schaliegas wordt gevoerd. Zoals Minister Kamp (EZ) in de Volkskrant aangaf is ook schaliegas aardgas; het zit alleen opgesloten in een ander gesteente (leisteen i.p.v. zandsteen). Het verschil zit hem in de winningstechnologie, de voorwaarden die daaraan gesteld moeten worden om veilig en verantwoord te exploreren en exploiteren en de productiekosten. Een van de voorwaarden voor de winning van aardgas uit welk gesteente dan ook op grote diepte (3.000 meter), is de bescherming van grondwater op dieptes van 50-300 meter dat wordt toegepast als bronwater, drinkwater en industriewater. Het is volkomen terecht dat bedrijven die actief zijn in de drinkwatersector en de voedingsmiddelenindustrie (brouwers en bottelaars) voorwaarden stellen ter bescherming van hun bronnen”.

De redactie van Fibronot.nl vraag zich af hoe de VENW kan spreken over bewezen Nederlandse voorraden. Er moeten nog proefboringen verricht worden om de voorraden te schatten. Er is nog niets bewezen.