De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-112 PvdA kiest voor schaliegas

PvdA kiest voor schaliegas

Woensdag 24 april 2012

Een geweldige klap in het gezicht van de milieubeweging met Geertsema van Milieudefensie voorop.
Zo mag de ommezwaai van de PvdA fractie in de Tweede Kamer wel genoemd worden. Wanneer de milieuactivisten om een uur of tien vandaag de ogen openen zien ze in de krant van Wakker Nederland een voorpagina die ze nog lang in het geheugen gegrift blijft staan.

PvdA omhelst schaliegas

PvdA omhelst schaliegas. (Klik op de afbeelding om te vergroten)

Schaliegasboringen in Nederland zijn voor de PvdA niet langer taboe.

„Als het schoon en veilig kan, moeten we dit doen”,

laat parlementariër Vos na lang wikken en wegen weten. Daarmee is een Kamermeerderheid voor deze vorm van energiewinning.

Zure regen en het gat in de ozonlaag

De lezer weet vast nog wel hoe hij 40 jaar geleden door de milieubeweging gepiepeld werd over de zure regen en het gat in de ozonlaag. Alle bossen in Nederland zouden vanwege de zure regen in 2000 verdwenen zijn, het gat in de ozonlaag zou ervoor zorgen dat al het ijs op de Zuidpool in 2000 gesmolten zou zijn en dat de zeespiegel als gevolg daarvan in 2000 ruim een meter hoger zou zijn dan in 1970.

Deze zelfde milieubeweging heeft er totaal geen moeite mee om te liegen, zoals Milieudefensie eind vorig jaar voor de radio vertelde. Als het voor een goede zaak (schaliegas) is dan is het geoorloofd.

Dus werden de inwoners van Nederland gehersenspoeld met een stroom van angstaanjagende verhalen over wat er allemaal wel niet mis kon gaan bij het boren naar schaliegas. In Brabant en Flevoland, waar de energiebron wordt vermoed, zijn omwonenden huiverig voor de boortorens. Ze vinden het beangstigend dat bij het winnen van schaliegas chemicaliën worden gebruikt. Het milieu zal eronder lijden, zo wordt gevreesd door omwonenden. Ook de PvdA heeft lange tijd argwaan gekoesterd.

Die achterdocht laat Kamerlid Vos nu grotendeels varen. „We moeten nu gaan beslissen hóé we het gaan doen”, vindt hij. „De chemicaliën die worden gebruikt moeten natuurlijk wel netjes worden opgevangen, maar ik ben daar positief over. Er worden steeds veiliger technieken ontwikkeld.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het schaliegasgas. De PvdA zal benadrukken dat de partij er een belangrijke rol voor ziet weggelegd. Vos wijst erop dat Nederland over zeven jaar 16 procent van de energie duurzaam moet opwekken. „De overige 84 procent moet je dus op een andere manier invullen”, zegt hij. „Dan heb je weinig keus. We weten allemaal dat de gasbel in Slochteren afneemt. Dan heb ik liever schaliegas dan kolen”, verklaart hij zijn keuze.

Zie ook Schaliegas, media en de leugens van Milieudefensie

Voor het laatste nieuws over schaliegas, lees ons Dossier Schaliegas

Enkele reacties van vandaag

In Boxtel is geschokt en verontwaardigd gereageerd. Boxtel is een van de drie plaatsen waar het Britse bedrijf Cuadrilla wil gaan boren naar schaliegas.

Op initiatief van de lokale fractie PvdA/GroenLinks verklaarde de gemeente zich vorig jaar unaniem schaliegasvrij. Voor fractievoorzitter Anja van den Einden van de fractie PvdA/GroenLinks in Boxtel komt het standpunt van de PvdA in Den Haag onverwacht. Ze noemde het woensdag schokkerend.

PvdA-fractievoorzitter en toenmalig Tweede Kamerlid Diederik Samsom was twee jaar geleden in Boxtel waar hij pleitte voor een nationaal debat over nut en noodzaak van schaliegaswinning en een fundamentele keuze voor duurzame energie, herinneren ze zich in Boxtel.

”En dan gebeurt dit”, reageert Van den Einden. Dat schaliegas op korte termijn nodig is, vindt ze een ‘belachelijke smoes’. ”Het wordt tijd dat we Samsom tot de orde roepen en ons tegengeluid weer laten horen.”

Ook de gemeente noemt het standpunt van de PvdA een draai. Een woordvoerder constateert dat ‘nut en noodzaak’ zijn verdwenen uit het standpunt. ”De kern is verschoven naar veiligheid. Maar als het niet hoeft, moet je het niet doen.”

Noord Oost Polder

Een van de beoogde boorlocaties ligt in de Noordoostpolder, maar de PvdA daar zit niet te wachten op schaliegas. Lokale partijleden in Flevoland zijn het niet eens met het standpunt van de landelijke fractie.

”Hou alsjeblieft op. Het is veel te gevaarlijk voor de volksgezondheid”, zei PvdA-raadslid Teun Nijdam van de gemeente Noordoostpolder woensdag.

De lokale fractie vreest dat het grondwater door de boringen vervuild raakt en gaat ervan uit dat de voorraden in de polder tussen de 5 en 10 jaar al zijn opgedroogd. De relatief kleine hoeveelheid zou het risico niet waard zijn.

Ook de provinciale PvdA-fractie keert zich tegen het akkoord. ”Het verbaast me wel dat ze dit standpunt innemen”, aldus fractievoorzitter Peter Pels. ”Ik dacht dat ze er anders in stonden.” De Flevolandse PvdA-afdeling noemt de winning van schaliegas niet wenselijk. ”Om dat gas te winnen worden er allerlei chemicaliën in de bodem gespoten. Dat moet je hier niet willen.”

Redactie Fibronot.nl:

Opmerkelijk bij de vele reacties is dat men vrolijk de milieubeweging papagaait zonder dat de politici zelf even op onderzoek uit gaan. Men doet voorkomen of al bekend is hoeveel schaliegas er zit terwijl de proefboringen om de gasvoorraden te schatten nog niet zijn uitgevoerd.
En er is het misverstand dat er chemicaliën worden gebruikt. Ook hier is de indoctrinatie van de milieubeweging zichtbaar met de bedoeling de bevolking angst aan te jagen.

Bij de nieuwste boormethode worden geen chemicaliën meer gebruikt maar volstrekt ongevaarlijke toevoegingen die veilig zijn voor het milieu en/of grondwater.
Zo gaat het bedrijf ExxonMobile dit najaar in Duitsland proefboringen verrichten waarbij deze ongevaarlijke toevoegingen worden gebruikt die speciaal voor het fracken zijn ontwikkeld.