De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-117 Minister Kamp om tafel met chemiesector over schaliegas

Minister Kamp om tafel met chemiesector over schaliegas

Vrijdag 26 april 2013

Minister Kamp (VVD, Economische Zaken) gaat in gesprek met de Nederlandse chemiesector om mogelijk tot afspraken over energie te komen die hun concurrentiepositie ten goede komen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW riep Kamp deze week op om een “topberaad” te organiseren, omdat chemiebedrijven in Nederland bezorgd zijn over gevolgen die internationale ontwikkelingen rond schaliegas op hun activiteiten hebben.
Groenlinks vroeg Kamp hier geen gehoor aan te geven, omdat dit de vormgeving van een Nationaal Energieakkoord dat nu loopt bij de Sociaal Economische Raad (SER) zou verstoren. Daar is Kamp het mee oneens.

VNO-NCW wees er in de oproep aan Kamp op dat in de Verenigde Staten een schaliegasrevolutie aan de gang is, waardoor gas relatief goedkoop beschikbaar is. In Nederland en ook elders in Europa is het nog onduidelijk of er werk gemaakt zal worden van het aanboren van eventuele schaliegasvoorraden. En dan is er in Europa ook nog eens het CO2-emissiehandelssysteem ETS, mopperen de bedrijven.
VNO-NCW waarschuwt

“dat bedrijven hun productie zullen verplaatsen naar de VS”.

Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren stelde woensdag in het algemeen overleg over energie dat Kamp “met kracht afstand” zou moeten nemen van het verzoek om met de bedrijven in een topberaad te gaan praten over de aangesneden kwestie. Als de minister met een club concerns om de tafel gaat terwijl het SER-overleg om te komen tot een landelijk energieakkoord nog loopt, dan zet hij SER-voorzitter Wiebe Draaijer volgens Van Tongeren in zijn hemd. Het SER-overleg zou dan worden gereduceerd tot “bezigheidstherapie”.

Minister Kamp zei:

“Ik zou wel gek zijn om te zeggen: jongens, ik ben niet beschikbaar.” De chemische industrie is volgens hem zo belangrijk voor de Nederlandse economie, dat hij het verzoek om te praten met geen mogelijkheid in de wind kan slaan. “In de chemische industrie werken 63.000 mensen”, drukte hij Van Tongeren op het hart. Bovendien ziet de minister niet in waarom eventuele afspraken met de chemische sector het energieakkoord zouden kunnen frustreren.

Minister Kamp zei het SER-overleg een heel mooi proces te vinden. Hij heeft goede hoop dat er een breed gedragen akkoord uit rolt, dat als basis kan dienen voor te voeren beleid.

Minister Kamp stelde:

zich er “zeer bewust” van te zijn dat hij zelf hard aan de slag moet om met een alternatief te komen, mocht het SER-overleg ondanks de positieve signalen toch een vruchteloze weg blijken te zijn.

Mevrouw van Tongeren ziet kennelijk de invloed van haar milieuclubjes binnen het SER overleg minder worden en is bang dat minister Kamp nu buiten het SER overleg afspraken maakt met de chemiesector.

Minister Kamp lijkt inzake het schaliegas debat met de dag verstandiger te worden en denkt in de eerste plaats aan het economisch belang van de grote industriële bedrijven die voor miljarden exporteren en daarmee een grote bijdrage leveren aan de handelsbalans. In de tweede plaats komt mevrouw van Tongeren die toch nu toe opmerkelijk weinig heeft bijgedragen aan het welzijn van de BV Nederland.