De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-121 PvdA zal tegen proefboring schaliegas stemmen

PvdA zal tegen proefboring schaliegas stemmen

Donderdag 2 mei 2013

De PvdA zal in de Tweede Kamer tegen proefboringen naar schaliegas stemmen. Dat zei fractieleider Diederik Samsom gisteren op een 1 mei-bijeenkomst van zijn partij in Arnhem. Samsom zei er wel bij dat als de winning schoon en veilig kan, de zaak opnieuw aan de leden zal worden voorgelegd.

De winning van schaliegas is omstreden omdat er milieuvervuiling bij kan optreden, onder meer het grondwater kan vervuild raken. Kennelijk zijn de politici nog niet op de hoogte dat er tegenwoordig bij de nieuwste boortechnieken geen chemicaliën meer worden gebruikt, maar volledig gifvrije en milieuvriendelijke toevoegingen.

„Dankzij de stemming van de leden, stemmen wij tegen proefboringen.” Samsom fluit PvdA-Kamerlid Vos terug, die de deur opende naar proefboringen. „Jan was iets te snel. Maar in de toekomst zullen er mogelijkheden komen om het veilig te doen. Daar geloof ik in als ingenieur. Maar die mogelijkheden zijn er nu nog niet.”

Het partijcongres nam zaterdag in Leeuwarden een motie aan waarin werd gesteld dat de PvdA niet mag instemmen met proefboringen naar het gas. De fractie in de Tweede Kamer geeft hier nu gehoor aan.

De PvdA maakte net een paar dagen voor het congres bekend onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met het boren naar schaliegas, mits het schoon en veilig kan. Volgens de sociaaldemocraten kan schaliegas slechts dienen als tussenoplossing voor het energievraagstuk.

Coalitiepartner VVD is wel voorstander van winning van het gas. GroenLinks is „blij en verrast” over het besluit van Samsom, zei Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Ze hoopt dat hij „zijn rug recht houdt” en over een paar weken niet weer met een ander standpunt komt.

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt de effecten van boringen naar schaliegas. Pas hierna neemt het kabinet een besluit over de winning. De uitkomsten van het onderzoek worden in juli verwacht.

Vos wilde zijn besluit daarvan laten afhangen. Het onderzoek moet uitwijzen of er voldoende waarborgen voor de veiligheid zijn.

Het Britse bedrijf Cuadrilla heeft drie locaties op het oog om proefboringen uit te voeren zodra dat mag. Het gaat om de Noordoostpolder, bij Boxtel en bij Haaren.

Commentaar uit de dagbladen

In een week tijd heeft regeringspartij PvdA haar mening over proefboringen naar schaliegas drie keer gewijzigd. Eerst zei de Tweede Kamerfractie onder strenge voorwaarden akkoord te gaan, daarna heette het dat de leden zich eerst over de winning mogen uitspreken en nu gooit partijleider Samsom alsnog de deur dicht. De fractie zal tegen proefboringen stemmen.

Het onnavolgbare gedraai, bijkans het handelsmerk van deze coalitie, wordt verkocht als een eerbiediging van de partijdemocratie, nadat het PvdA-congres zich afgelopen weekeinde tegen de winning had uitgesproken. Dat is onzin. Samsom durft het niet aan zijn achterban opnieuw te negeren, na de commotie rond de strafbaarstelling illegaliteit. De PvdA is in die zaak gehouden aan het regeerakkoord. Over schaliegas zijn in de formatie geen afspraken gemaakt.

Bizar is dat de PvdA met het getol vooruitloopt op een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken, dat naar verwachting in juli af is. Daaruit moet blijken of boringen in harde steenlagen, kilometers diep, risico’s opleveren, bijvoorbeeld voor onze drinkwatervoorziening. Daarna is pas de Kamer aan zet. Samsoms argument dat hij ’als ingenieur’ reden heeft om aan te nemen dat de winning, die volgens minister Kamp op termijn 20 tot 30 miljard kan opleveren, nog niet veilig genoeg is, is niet alleen aanmatigend. De PvdA bedrijft hiermee feitenvrije politiek.