De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-124 Groen energieverbruik groeit nauwelijks meer

Groen energieverbruik groeit nauwelijks meer

Maandag 6 mei 2013

De opmars van groene stroom, hernieuwbare warmte en biobrandstoffen in het vervoer zwakt af. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was vorig jaar 4,4 procent. Dat is vergelijkbaar met de 4,3 procent uit 2011, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen.

De toename lijkt daarmee ruim onder de groei te zitten die nodig is om te voldoen aan de doelstellingen van de overheid, waarin wordt gemikt op een aandeel van 16 procent groen energieverbruik in 2020.

Onder hernieuwbare energie verstaat het CBS energie uit wind, waterkracht, zon en biomassa. Deze wordt vooral verbruikt in de vorm van elektriciteit.

Tussen 2003 en 2009 groeide het verbruik van deze duurzame alternatieven nog met 0,4 procentpunt per jaar. Volgens het statistiekbureau hing die groei vooral samen met een aantrekkelijke subsidieregeling voor groene stroom en met de introductie van de verplichting tot het gebruik van biobrandstoffen voor vervoer.

Groene warmte

Afgelopen jaar veranderde het aandeel van hernieuwbare energie in elektriciteit en vervoer relatief gezien nauwelijks meer. In het verbruik van hernieuwbare warmte was nog wel een lichte stijging waar te nemen. Dat kwam onder meer door een toename van de energieproductie in afvalverbrandingsinstallaties.