De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-125 Windmoleneigenaren krijgen £ 1 miljoen per dag voor stilzetten windmolens

Windmoleneigenaren krijgen £ 1 miljoen per dag voor stilzetten windmolens

Dinsdag 7 mei 2013

Windmoleneigenaren in Schotland kregen in april meer dan £ 3.5 miljoen uitbetaald om hun windmolens stil te zetten in een poging overbelasting op het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Dit meldde de Britse krant The Telegraph gisteren. In totaal kregen de eigenaren van 13 windmolenparken op 29 april j.l. meer dan £ 1.146.614 uitbetaald omdat ze bereid waren hun windmolens op die dag stil te zetten. De eigenaar van het windmolenpark dat bij de Hertog van Roxburghe op het erf staat en pas drie maanden draait  ontving £ 296.000. Totaal werd in de maand april £ 3.6 miljoen aan de eigenaren uitbetaald omdat ze bereid waren hun windmolens stil te zetten.

Het geld dat afkomstig is van alle particulier elektriciteitsverbruikers werd aan de eigenaren gegeven om hen te compenseren voor het niet produceren van elektriciteit gedurende periodes van hoge productie en weinig vraag. Deze situatie doet zich voor als het hard waait en de National Grid overbelast dreigt te raken. Waarnemers menen dat wanneer het aantal windparken in Schotland nog verder wordt uitgebreid deze vergoedingen verder zullen stijgen. Het grootste bedrag dat werd uitgekeerd bedroeg £ 348.349 was voor het afsluiten van het Crystal Rig II windpark dat wordt beheert door energiemaatschappij Fred Olsen.

Het op één na hoogste bedrag dat werd betaald, £ 296.000, was voor de eigenaar van het windpark Fallago Rig, het Franse EDF, dat op het erf van de Hertog van Roxburghe 48 Vestas turbines heeft staan en pas eind januari stroom begon te leveren.

Een lid van het Schotse Parlement heeft gezegd dat mensen die worstelen met de hoogte van hun elektriciteitsrekening in toenemende mate verbaasd zijn dat vermogende particulieren met windmolens op hun land miljoenen krijgen voor het niet leveren van elektriciteit.

Hoe scheef de verhoudingen liggen blijkt uit de volgende berekening. Energiemaatschappij EDF betaalt tussen de £ 89 en £ 149 voor elke megawattuur die niet wordt geproduceerd, vergeleken met de £ 50 per opgewekte MWh die het bedrijf voor de verkoop zou hebben ontvangen.

Hoewel de Hertog van Roxburghe niet direct profiteert van het geld ontvangt de Hertog wel meer dan £ 1.5 miljoen per jaar aan huur van de energiemaatschappij.

EU landbouwsubsidies

Een analyse van onshore windenergie investeringen suggereert dat de 13GW aan windenergie die de Engelse overheid in 2020 geïnstalleerd wil hebben de landeigenaren £ 100 miljoen per jaar oplevert, bovenop de EU landbouwsubsidies die ze al automatisch ontvangen voor het bezit van hun land.

De huurprijzen van grond in Wales en Schotland escaleren door de vraag naar grond voor windmolens. Zo stijgen de huurprijzen van grond in Schotland met 15% per jaar. Sinds 2002 zijn de huurprijzen daar verdubbeld omdat de kopers over elkaar heen rollen om maar land te bemachtigen met de gedachte dat hoe meer windmolens er komen des te eerder de National Grid overbelast raakt en zij, de eigenaren dus, gigantische bedragen vangen om de windmolens alsjeblieft stil te zetten.

Het windpark van de Graaf van Moray

Het windpark van de Graaf van Moray waar hij per jaar £ 2 miljoen voor ontvangt.

De adel profiteert

Een klein aantal particuliere landeigenaren krijgt de komende 8 jaar ruim £ 1 miljard aan huur betaald. De betalingen variëren en zijn geheim maar makelaars in Schotland zijn uit de school geklapt en zeggen dat particuliere grondeigenaren per windmolen £ 40.000 ontvangen. Onder hen zijn leden van de Engelse Koninklijke familie en leden van de Forestry Commission in Wales en Schotland.

Zo krijgt de Graaf van Moray £ 2 miljoen per jaar aan huur betaald voor de 49 windmolens op zijn Doune landgoed in Perthshire, de Hertog van Roxburghe krijgt dus £ 1.5 miljoen per jaar voor 48 windmolens, de Graaf van Seafield krijgt £ 120.000 per jaar voor 3 windmolens, terwijl de Graaf van Glasgow per jaar £ 300.000 per jaar aan huur ontvangt voor de 14 windmolens op zijn landgoed.

De Hertog van Gloucester, een neef van de Engelse koningin, krijgt per jaar £ 120.000 voor 4 windmolens op zijn landerijen in Northamptonshire en Sir Reginald Sheffield, de schoonvader van de Engelse Premier ontvangt per jaar £ 250.000 voor 7 windmolens op zijn landgoed.
De Engelse adel weet inmiddels waar het grote geld te halen valt, van de minder bedeelde Engelse burger die de hoge energienota nauwelijks nog kan betalen.  Zo laat Graaf Spencer, de broer van Diana, 13 windmolens op zijn land plaatsen wat hem een slordige £ 400.000 per jaar oplevert, die de burgers betalen via een energie-opslag op de maandelijkse nota.

Situatie in Nederland

De betalingen aan landeigenaren in Nederland met windmolens op hun land zijn bijna staatsgeheim, maar algemeen wordt aangenomen dat ook in Nederland de grondeigenaren met enkele windmolens op hun land per jaar ruim meer dan € 100.000 ontvangen. Kennelijk speelt de vriendjespolitiek hier mee, want een voormalig VVD Tweede Kamerlid, die tegenwoordig boert in de buurt van Veendam wil maar wat graag enkele windmolens op zijn land. Het is dus niet verwonderlijk dat Provinciale Staten van Groningen dit windpark er koste wat kost doorheen willen drukken.
Ook in Nederland gaat het dus om honderden miljoenen Euro’s per jaar. Geld dat moet worden opgebracht door de Nederlandse energieconsument in de vorm van hogere toeslagen op zijn maandelijkse energienota.