De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-128 Provincie N-H: “Geen windpark in Haarlemmermeer”

Provincie N-H: “Geen windpark in Haarlemmermeer”

Vrijdag 10 mei 2013

De provincie Noord-Holland is het niet eens met de ruimte die de gemeente Haarlemmermeer wil bieden voor de bouw van een windturbinepark in het buitengebied Zuid. Dit liet de provincie weten in een reactie op het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid” van de gemeente Haarlemmermeer.

Buitengebied Zuid

Het buitengebied Zuid is gelegen in het zuidelijke deel van de gemeente Haarlemmermeer met als kernen Buitenkaag, Abbenes, Lisserbroek en Weteringburg. Het plangebied omvat een agrarisch gebied en in het bestemmingsplan is er dan ook een overwegend agrarische functie aan gegeven. Onlangs is hier nog een derde, en vooralsnog laatste, windturbine gebouwd.

Structuurvisie Noord-Holland

Er is in de provinciale structuurvisie vastgelegd dat er in de provincie alleen nog ruimte is voor het windturbinepark in de gemeente Hollands Kroon (Windplan Wieringermeer). Nieuwe windmolens zijn in de provincie Noord-Holland niet meer toegestaan. In de gebieden buiten de Wieringermeer kunnen alleen nog bestaande turbines vervangen worden door dezelfde of kleinere varianten.

Duurzame plannen provincie

De provincie Noord-Holland geeft aan dat er een zorgvuldige overweging gemaakt moet worden tussen duurzame energievoorziening en de kwaliteit van onder andere landschap en leefomgeving.

De ontwikkeling die plaats heeft gevonden in de windenergie is namelijk verplaatst van machines met een ashoogte van rond de 25 meter naar een ashoogte van 70-120 meter. De provincie zet dan ook in op andere manieren van duurzame energievoorziening zoals wind op zee, biomassavergassing, zonne-energie en duurzaam bouwen.