De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-132 Overheid wanhopig om windenergie

Overheid wanhopig om windenergie

Vrijdag 17 mei 2013

De kuststrook van de populaire badplaats Zandvoort moet onderdeel worden van de Unesco Werelderfgoedlijst. Daartoe wordt een officieel verzoek ingediend bij minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
Achterliggende gedachte voor de voordracht is het voorkomen van een windmolenpark op slechts enkele kilometers uit de kust. Bewoners vrezen voor horizonvervuiling en economische malaise als de plannen doorgaan.

„Zandvoort heeft een unieke kuststrook. Jaarlijks komen hier ongeveer vijf miljoen bezoekers, mede vanwege het feit dat ze hier ongestoord de zon in de zee kunnen zien zakken”, vertelt Albert Korper, voorzitter Bewonersplatform Leefbare Kust. „Die toeristen zijn goed voor 2800 banen en 175 miljoen aan jaarlijkse inkomsten. Uit rapporten is gebleken dat als de horizon vervuild wordt door windmolens er dertig procent minder toerisme komt. Nou reken maar uit.”

Zuidelijker, bij Noordwijk aan Zee, wordt het enorme windturbinepark Luchterduinen op 23 kilometer uit de kust gebouwd. Bezwaren van bewoners en strandpachters werden door de rechter afgewezen. Het is het schrikbeeld van de Zandvoorters.

Wat hen vooral zorgen baart, is het onderzoek dat op verzoek van minister Kamp (Economische Zaken) plaatsvindt om volgende windmolenparken tot maar acht kilometer uit de kust te bouwen. De provincies Noord- en Zuid-Holland lieten overigens gisteren weten daar tegen te zijn.

„We kunnen maar beter aan de voorkant van het proces bezwaar maken”, zegt Korper namens de bezorgde Zandvoorters. „De overheid is wanhopig. Er wordt nu pas 4,5 procent van de afgesproken 16 procent aan duurzame energie gewonnen.”