De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-135 Windpark Markermeer van de baan

Windpark Markermeer van de baan

Donderdag 23 mei 2013

Het Markermeer is uit beeld als onderzoeksgebied van het Rijk voor grootschalige windenergie. Dit tot grote vreugde van de gemeente Waterland. De gemeente heeft zich, vanwege aantasting van het landschap, altijd verzet tegen de windturbineplannen voor de kust van Waterland. In de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer staan dan ook geen windenergielocaties opgenomen.

Gemeente Waterland

Wethouder Patrick Kools van de gemeente Waterland (portefeuille: VROM, economische zaken, milieu en openbare werken) geeft aan: “We zijn blij met het resultaat dat het Markermeer niet langer als geschikt wordt aangewezen voor grote windprojecten. We hebben waar mogelijk tegengas gegeven bij ontwikkelingen op het gebied van windprojecten rondom het Marker- en IJmeer.”

Provincie Noord-Holland

Volgens Jaap Stuurwold, woordvoerder van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu, is de reden dat het Markermeer en IJmeer niet meer in beeld zijn dat de provincies Flevoland en Noord-Holland hebben aangegeven de gebieden niet geschikt te vinden. Eerder deze maand verzette de provincie zich al tegen plannen voor windturbines aan de Noord-Hollandse kust, onderdeel van de visie Windenergie op Zee.  Althans: de provincie is tegen windturbines binnen de 12-mijlszone en verzoekt het Rijk om de realisatie buiten die zone in te zetten.

Windenergie op Land

Het kabinet heeft in maart 2013 elf windparkgebieden aangewezen in de structuurvisie Windenergie op land. Tot en met 30 mei 2013 kan eenieder zijn mening geven over de keuze van deze gebieden. Door deze reacties kan de visie wijzigen en de definitieve versie zal in het najaar door het kabinet worden vastgesteld. Het IJsselmeer en Zuidoost Flevoland staan in de structuurvisie vooralsnog wel aangewezen als windparkgebieden.
(Bron: Waterland)