De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-137 Opnieuw flopt een duurzaam project

Opnieuw flopt een duurzaam project

Zaterdag 25 mei 2013

Als een duurzaam project flopt ligt het altijd aan de slechte economische situatie. Onzin natuurlijk. Het bedrijfsmodel klopt niet, de kosten lopen uit de hand en de ´kampioenen duurzaam´ Eon en Eneco geloven er niet meer in en trekken zich terug. En de schade van tientallen miljoenen? Die betaalt de consument.
Zo ook bij een aardwarmteprojekt in Den Haag. Delft volgt waarschijnlijk daarna.

Eon en Eneco trekken zich terug uit het aardwarmteproject in Den Haag. Daarmee lijkt het project om woningen met geothermie te stoken ten dode opgeschreven, want nu zijn vijf van de zes oorspronkelijke partners uit de VOF Aardwarmte Den Haag gestapt. De nu als enige overgebleven vennoot, gemeente Den Haag, beraadt zich op de ontstane situatie.

Eon, Eneco, de gemeente Den Haag en de drie woningcorporaties Vestia (via Vesta OHW BV), Haag Wonen (via Haag Wonen Energie BV) en Staedion (via Energiek BV) vormden met zijn zessen de VOF Aardwarmte Den Haag (ADH). ADH zou aardwarmte winnen om daar zo’n 4.000 nieuwbouwwoningen mee te verwarmen. De aardwarmteputten werden geslagen, en de energiecentrale werd vorig jaar formeel in gebruik genomen. Overigens werd er nog niet daadwerkelijk warmte uit de geothermische put benut, aangezien er eerst nog ontbrekende leidingen en pompen voor moesten worden aangelegd. Dat vergde nog een investering van zo’n EUR 20 mln, bovenop de circa EUR 23 mln die de vennoten al in het project hadden gestoken. De tot nu toe wel aangesloten woningen, zo’n 300 stuks, worden vooralsnog verwarmd via een koppeling met het al bestaande stadsverwarmingsnet van Den Haag.

En de kans is nu dus klein dat er ooit geothermische warmte door de Haagse huizen zal stralen. Eneco en Eon hebben namelijk vorige week in een brief aan de medevennoten laten weten dat ze zich als vennoot terug trekken. De drie woningcorporaties besloten eind vorig jaar al af te haken omdat zij zich op hun kerntaak wilden focussen, en minder woningen in Den-Haag Zuid-West wilden bouwen. Na het aangekondigde vertrek van de woningcorporaties hebben Eon en Eneco zich beraamd op de vraag of het aardwarmteproject nog wel financieel interessant voor hen was als er minder woningen zouden worden gebouwd. Eon zou de warmteput exploiteren, Eneco zou de warmte via een distributienet leveren aan aansluitingen, zo was de bedoeling.

Eon en Eneco geloven er niet meer in

“Kunnen we dit project nog vlottrekken zonder woningcorporaties, was de vraag”, aldus Eon-woordvoerder Edwin Kotylak. “Onze conclusie is dat dit project niet haalbaar en niet rendabel meer is. Als woningen door de crisis niet worden gebouwd, is er ook geen afzetmarkt om warmte aan te leveren. Dan is er ook geen verdienmodel meer.” Ook Eneco-woordvoerder Cor de Ruijter laat weten dat het besluit van de woningcorporaties aanleiding was voor een herbezinning op de plannen. “De verhoudingen binnen de VOF lagen daardoor anders. Daarnaast zijn er ook minder woningen over om een project rendabel te laten draaien als er minder woningbouw komt dan gepland.” Ook Eneco kwam tot de conclusie “dat het niet uit kan”, aldus De Ruijter. “Dus hebben we kenbaar gemaakt dat we er mee stoppen.”

Volgens Eon-zegsman Kotylak is er sinds de woningcorporaties besloten zich uit de vennootschap terug te trekken “intensief overleg geweest” en is er “alles aan gedaan” om te voorkomen dat de stekker er toch uit ging. “Je maakt het liefst een succes van je investering. Maar als je er geen rendabel verhaal van kunt maken, moet je toch je conclusie trekken.” Via een kort geding waren de woningcorporatie overigens gedwongen tot 21 mei in de VOF te blijven zitten, zodat de andere partijen de tijd hadden om zich te beraden. Nu die datum is verstreken, is hun vertrek dus ook pas definitief.

Het is nu afwachten wat de enige overgebleven vennoot van Aardwarmte Den Haag, de gemeente, nu precies wil doen. Den Haag zit via de BV Haagse Hitte in de VOF. De verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh (Duurzaamheid) heeft woensdag de Haagse gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over het opstappen van Eon en Eneco. Volgens de wethouder heeft de Haagse Hitte BV hem meegedeeld dat deze ook wil afzien van zijn vennootschap in de aardwarmte-VOF. Dit omdat Haagse Hitte als enig overgebleven partner “geheel aansprakelijk” zou kunnen worden gesteld voor de “substantiële schulden” van Aardwarmte Den Haag. Over de hoogte van die schulden doet de wethouder geen uitspraken in zijn brief. Bij Aardwarmte Den Haag zelf doet de directie momenteel geen uitspraken over de zaak, laat een zegsvrouw weten.

Den Haag nu aan zet

Het college van B en W “buigt zich nu over de ontstane situatie en toekomstige scenario’s”. Aanstaande dinsdag zal het college meer duidelijkheid kunnen verschaffen, meldt een gemeentelijk woordvoerder. Volgens Kotylak en De Ruijter is het nu inderdaad eerst afwachten hoe het Haagse college en de gemeenteraad zich over de kwestie uitspreken. Volgens Eneco-woordvoerder De Ruijter zullen daarna “alle zes partijen aan tafel moeten om te praten over hoe we dit gaan afronden”. “We moeten praten over de financiën, over hoe om te gaan met de bron, met de warmtelevering. We zullen het gezamenlijk moeten oplossen.” Ook Kotylak stelt dat er pas na een formeel standpunt van de gemeente Den Haag een “financiële balans” kan worden opgemaakt. “Er volgt daarna een hele procedure waarin we kijken hoe we kosten, investeringen en wat er overblijft vereffenen.”

Gezien het feit dat de woningbouw achterblijft bij de verwachtingen, is het niet aannemelijk dat de gemeente nog op zoek zal willen naar nieuwe partners om het aardwarmteproject te reanimeren. De meeste aardwarmteprojecten in Nederland dienen voor verwarming van tuinbouw. Het Haagse geothermieproject was bijzonder omdat het zich dus op woningverwarming richtte, maar zulke projecten blijken te lijden onder de economische crisis. Een aardwarmteproject in Delft komt ook om die reden moeizaam van de grond -hier trok Eneco zich eerder al uit terug.