De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-138 Bouw offshore windparken Duitsland ligt stil

Bouw offshore windparken Duitsland ligt stil

Woensdag 29 mei 2013

De bouw van offshore windparken in Duitsland ligt zo goed als stil. Leek in de afgelopen anderhalf jaar het gebrek aan netwerkaansluitingen de oorzaak, tegenwoordig zijn er, en dat is geen verrassing want deze website heeft dat herhaaldelijk gezegd, geen banken of grote private partijen meer die in oeverloze plannen verzeild willen raken. Bovendien zijn er nogal wat onderschatte technische problemen die tijdens de bouw van enkele offshore windmolens naar voren zijn gekomen. Zo blijkt de fundering in veel gevallen volstrekt onvoldoende waardoor er aanzienlijk dieper geboord moet worden om de zware constructies te dragen.

De offshore plannen van de federale overheid worden op die manier flink gedwarsboomd en blijven hopeloos achter want zonder de geplande 10 Gigawatt aan nieuwe offshore plannen  die in 2020 gerealiseerd moeten zijn zal de overheid de plannen voor herstructurering van de energievoorziening niet halen. Volgens de meest optimistische verwachting zal nu tot 2023 ongeveer de helft, namelijk  5,9 Gigawatt gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment is er ongeveer 100 Megawatt aan offshore windenergie geïnstalleerd.

Nog geen jaar geleden zag het er naar uit dat de uitbreiding van de offshore plannen zou mislukken vanwege het gebrek aan ‘stopcontacten op zee’, maar volgens netwerkbeheerder TenneT vordert de bouw van aansluitpunten gestaag en hoeft een gebrek aan stopcontacten op geen belemmering meer te zijn om verder te gaan met de bouw van offshore windparken.
De CEO van TenneT Duitsland, Hartman, zei in een interview met een grote Duitse krant dat zijn bedrijf binnenkort op de Noordzee drie maal zoveel capaciteit heeft als er aan windenergie wordt opgewekt. Maar hoe zit het in de Oostzee?
Volgens opgave van TenneT is er nu op de Noordzee een aansluitcapaciteit van 6.2 Gigawatt gerealiseerd.

Hoogspanningskabel op carousel

Hoogspanningskabel (HVDC) voor het aansluiten van offshore windparken op een carrousel bij de fabrikant ABB.

De indruk van de redactie van Fibronot.nl is dat TenneT verschillende bestaande offshore stopcontacten met elkaar heeft doorverbonden en dat er geen nieuwe 125 km  lange kabels naar de kust zijn aangelegd. Immers, TenneT heeft eind vorig jaar zelf verklaard dat de levertijd van complete ‘stopcontacten op zee’ en de peperdure aansluitkabels naar de wal, een levertijd van minstens 5 jaar hebben.

Het lijkt een optimistisch verhaal over TenneT en dat is geen wonder want TenneT heeft dit allemaal in een studie door het Duitse bedrijf Offshore Management Resources op eigen verzoek uit laten voeren. Het is te hopen dat de uitkomst van deze studie niet de website van het bedrijf Offshore Management Resources weerspiegelt. De website van dit bedrijf is namelijk al bijna een jaar ‘Under Construction’.

TenneT gooit nog wat olie op het vuur door te verklaren dat de ‘idle’ kosten in het geval de offshore windbouw achter blijft bij de netwerkbouw op kunnen lopen naar € 1 miljard.

Het heeft er inmiddels alle schijn van dat TenneT, dat in Duitsland jarenlang de zwarte piet kreeg toegespeeld, nu de bal terugkaatst. Hoe luidt het  spreekwoord ook al weer? Wie de bal kaatst….

Overigens lijken de problemen met de financiering van offshore windparken geen specifiek Duits probleem want in Nederland is de situatie vrijwel identiek. Ook hier financieren banken geen offshore windparken. Een voorbeeld zijn de problemen bij Typhoon Capital dat er nog steeds niet in geslaagd is om kapitaalkrachtige financiers te vinden die de € 2 miljard op tafel leggen voor de bouw van beide Gemini windparken die ten noorden van Schiermonnikoog gepland staan. Typhoon beloofde eind vorig jaar dat in januari 2013 bekend zou worden gemaakt welke investeerders zich naast afvalverwerker HVC mochten schikken om de € 2 miljard op te hoesten voor de bouw van de twee windparken.
In november vorig jaar ‘kreeg’ Typhoon van de Europese Investerings Bank (EIB) een lening van € 500 miljoen.