De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-144 Windmolens uit energieakkoord, milieubeweging vrijwel buiten spel

Windmolens uit energieakkoord, milieubeweging vrijwel buiten spel

Donderdag 13 juni 2013

In haar verlangen de hele Noordzee vol te zetten met windmolens met een totaal vermogen van 5000 megawatt, 1000 windmolens van 5 megawatt of 2000 van 2.5 megawatt, moet de milieubeweging, die aan tafel zit om een nationaal energieakkoord er doorheen gedrukt te krijgen, genoegen nemen met hooguit 100 of 200 windmolens. Na een storm van kritiek op een onlangs uitgelekte versie van het energieakkoord die vol voor wind op zee koos, wordt nu ook een goedkoop alternatief doorgerekend, met aanzienlijk minder dure windmolens op zee.

De keus die voor de gesprekspartners, milieubeweging, ambtenarij, werkgevers, energiebedrijven en industrie, nu op tafel ligt, is deze: of we kiezen voor 5000 megawatt aan wind op zee (een vervijfvoudiging), maar dan laten we de doelstelling om al in 2020 16% duurzame energie op te wekken los. Of we houden vast aan die 16%-norm, maar dan kiezen we voor de meest betaalbare oplossing; het op grotere schaal mee stoken van biomassa in kolencentrales.

Optie één ligt politiek gevoelig, omdat het verhogen van het doel van 14 naar 16% groene energie een PvdA-winstpunt uit het regeerakkoord is. Optie twee betekent een nederlaag voor de milieulobby. Die zou zich al bezinnen op de vraag hoe deze optie uit te leggen aan de achterban.

Bovendien is het nog helemaal niet zeker of er een energieakkoord komt.

‘Er zijn heel weinig dingen waar we het op dit moment over eens zijn.’

Dat zei campagneleider Joris Thijssen van Greenpeace bij het FD Energiedebat gisteren in Den Haag.

Wellicht de meeste verstandige opmerking tijdens het energiedebat maakte bestuursvoorzitter Peter Molengraaf van netwerkbedrijf Alliander. Molengraaf vindt dat het kabinet niet te veel op eigen houtje duurzaam beleid moet maken.

‘Een energieakkoord past niet in de realiteit van hoe onze netten en markt verbonden zijn met die in de landen om ons heen.’

Om de windplannen op zee uit te voeren is een bedrag van ongeveer € 50 miljard nodig. Dit bestaat uit een investeringskapitaal van € 40 miljard voor de bouw van de windmolens en ongeveer € 10 miljard voor de aansluitingen van de windparken op het landelijk netwerk.

Ook Nederlandse banken praten met de SER over het energieakkoord. Een bankier, die niet bij naam genoemd wil worden omdat banken meepraten over het energieakkoord, zei tegen een landelijk Financieel Dagblad dat het grote probleem is dat er nauwelijks goede projecten zijn met betrouwbare partners die het tot een goed einde kunnen brengen.

Een andere bankier zegt:

“De projecten zijn te klein of te riskant. Zo hebben banken weinig interesse in de financiering van biomassacentrales, die een belangrijk onderdeel vormen van het akkoord. Het probleem zijn niet de centrales maar de biomassa. Hoe weet je dat je vijftien jaar lang een betaalbare stroom aan kippenstront of houtsnippers hebt zonder dat de scheepvaartkosten verdubbelen? Zo’n risico past bij verschaffers van eigen vermogen, niet bij banken. Zulke aanvragen komen gewoon niet door het kredietcomité.”

De banken geven in feite toe wat de redactie van Fibronot.nl al meer dan twee jaar lang schrijft, namelijk dat Nederlandse banken dit soort duistere projecten niet wil financieren.