De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-145 Minister Kamp overweegt SDE+-regeling aan te passen; offshore wind te duur

Minister Kamp overweegt SDE+-regeling aan te passen; offshore wind te duur

Donderdag 13 juni 2013

Minister Henk Kamp van Economische Zaken overweegt een schot te zetten in de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+) voor wind op zee. “Windenergie op zee is te duur om in de huidige systematiek in aanmerking te komen voor de SDE+-regeling, die gebaseerd is op zoveel mogelijk duurzame energie voor zo min mogelijk geld. Het is niet mooi om een schot in de regeling te zetten, maar het is wel nodig”, zegt Kamp.

Hij wil eerst overleggen over het energieakkoord voordat hij hier definitief een besluit over neemt. De minister zegt ook te willen kijken naar de mogelijkheid om de regeling open te stellen voor investeringen in duurzame energie in andere landen, die vervolgens mee kunnen tellen om de Nederlandse doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 te halen. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om innovatie te stimuleren via de SDE+-regeling.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer zegt Kamp dat hij alle mogelijkheden voor de productie van duurzame energie nodig heeft om de doelstelling van 16 procent duurzaam in 2020 te halen. Vanuit de Tweede Kamer is kritiek op de steun voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Partijen vinden dit niet duurzaam. PvdA-Kamerlid Jan Vos en Carla Dik van Christenunie pleiten voor het heffen van een kolenbelasting om deze vorm van energie te demotiveren. Kamp ziet hier niets in. “We hebben alle technieken nodig om de doelstelling te halen”, zegt hij. “Als biomassa stoken duurzaam is volgens de Europese Commissie, is dat duurzaam. Daar ga ik niet aan tornen”, zegt Kamp.

De veranderingen in de SDE+-regeling zullen gevolgen hebben voor de kansen voor boeren vergistingsinstallaties om subsidie te ontvangen en het beschikbare budget voor deze vorm van duurzame energie.
Voor duurzame energie heeft het kabinet miljarden gereserveerd voor de SDE+-regeling. Op de vraag of duurzame energie ook een punt is voor de extra bezuinigingen die nodig zijn, zegt Kamp dat duurzame energie hiervoor nog niet in beeld is.