De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-146 Minister Kamp spoor bijster

Minister Kamp spoor bijster

Vrijdag 14 juni 2013

De door de milieubeweging gehersenspoelde Minister Kamp is het spoor volledig bijster en doet opnieuw een aanslag op het netto besteedbaar inkomen van de Nederlandse bevolking door subsidiepotten wijd open te zetten voor offshore windparken.
In een ultieme poging één van zijn speerpunten, windenergie, te redden wil minister Kamp een aparte subsidiepot in Nederland voor windparken op zee. Dat heeft de minister  gisteren gezegd in een energiedebat in de Tweede Kamer. ‘Ik heb capaciteit op zee nodig, anders haal ik de doelstelling niet om in 2020 in Nederland 16% van de energie duurzaam op te wekken’, zei Kamp. ‘Die afspraak in het regeerakkoord is heilig voor mij.’

Windenergie op zee is momenteel te duur om in aanmerking te komen voor de bestaande subsidie voor groene energie (SDE+). Dit subsidiestelsel is zo ingericht dat de goedkoopste vormen van groene energie subsidie ontvangen, waardoor voor zo min mogelijk geld zo veel mogelijk energie wordt opgewekt. Het Rijk verdeelt jaarlijks € 3,8 miljard SDE+-subsidie. Kamp wil nu een deel van dat geld gaan oormerken voor offshorewindparken. Het is de eerste keer dat Kamp deze suggestie doet.

Kamp uitte gisteren verder zijn zorgen over de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie. Volgens berekeningen van zijn ministerie zijn Nederlandse grootverbruikers van stroom gemiddeld 23% duurder uit dan hun Duitse tegenhangers.

Dat komt volgens Kamp vooral doordat de Duitsers hun groene stroom zwaar subsidiëren. Een hogere energiebelasting voor de Nederlandse energie-intensieve industrie, zoals in het debat werd voorgesteld, is volgens Kamp daarom niet wenselijk.

‘Dat is problematisch, dan kun je ze net zo goed direct sluiten.’