De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-148 Doelen groene energie 2020 onhaalbaar

Doelen groene energie 2020 onhaalbaar

Maandag 17 juni 2013

Het regeringsdoel om in 2020 zo’n 16 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken, is onhaalbaar. Dat zegt directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de belangrijkste adviseur voor het kabinet inzake klimaat- en milieubeleid,vandaag in het FD.
De afgelopen jaren is slechts 4,3 procent aan groene opwekcapaciteit gerealiseerd. De timing van Hajers uitspraken is volgens het FD pikant: het PBL rekent momenteel een nationaal energieakkoord door, dat juist invulling moet geven aan de klimaatdoelen.

Volgens bronnen hebben partijen aan de onderhandeltafel vijf scenario’s voor het akkoord naar het PBL gestuurd. Wind op zee en biomassa zouden overal een sleutelrol spelen.
Over dat laatste is Hajer niet echt te spreken. Voor hem is biomassa geen goede investering in verduurzaming omdat het economische kracht van een land niet versterkt. ‘De beste mest in Nederland voor de opkweek van gewassen wordt nu met subsidie verbrand in de centrale in Moerdijk’, zegt Hajer.

Rapport

In het kritische PBL-rapport ‘Wissels Omzetten’, dat vandaag is gepubliceerd, stelt het planbureau dat het Nederlandse milieubeleid moet worden aangepast. Nederland hobbelt op veel terreinen achteraan, zo concludeert Hajer.

Het planbureau hekelt de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijnmaatregelen.

Zo wordt bijvoorbeeld biomassa gestookt in de oude kolencentrales om aan milieudoelstellingen te voldoen in 2020, terwijl niet wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie-opwekking op de langere termijn.

Techniek

Als het bedrijfsleven de achterstand op omliggende landen goed wil maken, moet Nederland investeren in milieubesparende techniek. Zo zou er volgens het PBL een speciaal fonds gevuld met aardgasbaten moeten komen.

”De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar”, zo stelt Hajer.

”De grote uitdaging voor het milieubeleid in de eenentwintigste eeuw is te bereiken dat burgers, bedrijven en overheden de problemen rond klimaat, biodiversiteit en grondstoffen niet als een ver-van-mijn-bed-show ervaren, maar zelf verantwoordelijkheid willen nemen om de problemen op te lossen.”

Minister Kamp en de klap van de windmolen

Minister Kamp van Economische Zaken liet afgelopen donderdag in de Tweede Kamer weten dat er geen extra geld beschikbaar is voor het stimuleren van groene energie. Nu bedraagt de jaarlijkse subsidiepot € 3,8 miljard. De VVD-bewindsman is wel gecharmeerd van de gedachte meer tijd te nemen voor het halen van de 16%-doelstelling, als dat innovatie in de technologie voor windparken op zee ten goede zou komen. Wind op zee is de duurste vorm van groene energie. Het is echter de vraag of coalitiepartner PvdA hiermee kan leven.