De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-150 PvdA volhardt in bereiken doel voor hernieuwbare energie 2020

PvdA volhardt in bereiken doel voor hernieuwbare energie 2020

Dinsdag 18 juni 2013

Regeringspartij PvdA houdt onverkort vast aan 16% energie uit hernieuwbare bronnen in 2020, zoals in het regeerakkoord staat en stevent daarmee af op een stevige confrontatie met de VVD die steeds gepleit heeft voor een evaluatie van de 16% uit het regeerakkoord in 2016. Als die niet realistisch blijkt te zijn of schadelijk voor de Nederlandse economie, wil de VVD het doel kunnen verlagen. De VVD weet zich gesterkt door de adviezen van het PBL en CPB.
Minister Kamp wilde  niet reageren op signalen dat deze doelstelling volgens de rekenmeesters onhaalbaar is.

Directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde gisteren dat 16% duurzame energie in 2020 niet realistisch is. Het Centraal Planbureau (CPB) adviseerde gisteren nieuwe windmolens op land vijf jaar uit te stellen.
PvdA-Tweede Kamerlid en energiewoordvoerder Jan Vos vindt dat het afgelopen moet zijn met ‘emmeren’ over de vraag of 16% in 2020 wel of niet kan. ‘We hebben al te veel te lang uitgesteld, omdat het allemaal te ingewikkeld is. Daardoor loopt Nederland achteraan met hernieuwbare energie.’

Overcapaciteit

Het advies van het CPB over wind op land vloeit voort uit de afspraak van het kabinet met de provincies om voor 6000 megawatt (MW) locaties voor windmolens aan te wijzen. Wind op land moet 1,5%-punt bijdragen aan het kabinetsdoel van 16% duurzame energie.

Het CPB heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten voor 3500 MW extra windenergie op land. Volgens de rekenmeesters is het verstandig dit project uit te stellen omdat er overcapaciteit is voor de productie van elektriciteit. Bijbouw van nieuw vermogen is daardoor verlieslatend. Bovendien worden windmolens in de toekomst goedkoper, stelt het CPB.

In een gisteren verschenen advies voor het milieubeleid, raadt het PBL aan het vizier te richten op doelen voor de lange termijn. Bijstook van biomassa, zoals houtsnippers, in (oude) kolencentrales om in 2020 aan 16% te komen, past daar niet bij, stelt de adviesclub. Dit doel kan volgens PBL beter worden losgelaten, zodat de inspanningen worden gericht op structurele oplossingen.

Minister Kamp wilde niet reageren op de signalen dat zijn doel niet realistisch is. Hij is beducht om het overleg in de wielen te rijden dat de Sociaal-Economische Raad voert over de toekomstige energievoorziening, zegt zijn woordvoerder. Dit overleg van werknemers, werkgevers, mi­lieubeweging en andere belanghebbenden moet uitmonden in een breed gedragen energieakkoord. De geluiden die naar buiten sijpelen, zijn tot dusver weinig hoopgevend.