De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-151 Plan voor diepe geothermie Floraholland strandt op gebrek aan geld

Plan voor diepe geothermie Floraholland strandt op gebrek aan geld

Dinsdag 18 juni 2013

Het plan van bloemenveiling Floraholland om samen met HVC en Westland Infra naar aardwarmte te gaan boren op vier kilometer diepte is van de baan. De initiatiefnemers krijgen de financiering voor het project, waarbij de warmte uit Triaslagen benut zou moeten worden, niet rond. Daarmee strandt het project waar al sinds 2008 aan werd gewerkt.

Waar ging het mis?

Eerdere studies van de partners voor het project dat de greenport moest verduurzamen schetsen mooie perspectieven voor warmtebenutting door Floraholland en tuinbouwbedrijven en huizen in de omgeving, die zich verenigden in Terra Filos Westland. Kern van het probleem zou zijn dat er onvoldoende SDE+-subsidie binnengehaald werd. Floraholland, HVC en Westland Infra tekenden nog wel bezwaar aan tegen de hoogte van de subsidiebeschikking, maar Agentschap NL wees de klacht af.

Floraholland, Westland Infra en HVC “verwachten dat een beroepsprocedure het project niet verder zal brengen”. “Daarom leggen we ons bij dit besluit neer. Consequentie is dat er geen sluitende business case is en wij onze plannen om naar de Triasformatie te boren moeten loslaten”, meldt het consortium teleurgesteld. Het trio kijkt nog wel of er andere opties zijn rond geothermie in het tuindersgebied.

Opmerking van de redactie van Fibronot

Dat de SDE+ subsidie naar de mening van de heren te laag was is natuurlijk geen geldig excuus. Er is nog even aan een beroepsprocedure gedacht, maar dat zijn slechts woorden.
Onze indruk is dat vuilnisman HVC er de oorzaak van is dat er geen financiering gevonden kan worden. HVC staat er financieel gezien niet florissant voor, de zogenaamde duurzame investeringen hangen het bedrijf als een molensteen om de nek.
Bovendien is het aandeel dat HVC in Typhoon Capital heeft voor veel financiers omstreden, immers een groot deel van het management van Typhoon was betrokken bij één van de grootste faillissementen in de duurzame sector van de laatste jaren, Econcern. Mogelijke financiers willen niet betrokken raken bij een eventueel faillissement van Typhoon, waarin HVC wordt meegetrokken.

Wij vinden dat HVC zich met zijn core-business moet bemoeien, het ophalen en verwerken van afval bij de ruim 60 aandeelhouders, gemeenten en provincies en het zogenaamde duurzame werk aan specialisten over moet laten, die het zelfs presteren om er ook vaak een rommeltje van te maken.

Verder denken wij dat geothermie in het westen van het land, met name in het Westland, waar veel olie en gas zit, bijvoorbaat een zeer kostbare zaak wordt. Olie- en gasscheidingsinstallaties om olie en gas van het warme water te scheiden zijn peperduur, evenals de tijdelijke opslag van olie en gas die aan allerlei aanvullende milieu-eisen moet voldoen die je niet nodig hebt bij het boren naar alleen water.

Het bovenstaande geothermie project is niet het eerste in het Westland dat aan een gebrek aan geld ten onder gaat.

Lees in dat verband: Opnieuw flopt een duurzaam project waar de consument met een dure rekening geconfronteerd wordt, want u denkt toch niet dat de energiemaatschappijen het verlies uit eigen zak betalen?

Overigens vindt de redactie het vreemd dat de milieubeweging niet op de achterste benen staat bij het boren naar warm water.
De kans op vervuiling van het grondwater door olie, oliesmurrie en gas is aanzienlijk groter bij geothermie dan bij het boren naar schaliegas, maar daar hoor je de milieubeweging niet over. Waar denkt de milieubeweging dat het warme water vandaan kom? Uit een oneindige bron?
Net als bij schaliegas moet er bij geothermie ook gesteente gebroken worden.