De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-157 RWZI Raalte produceert geen biogas meer

RWZI Raalte produceert geen biogas meer

Woensdag 19 juni 2013

Er komt in de toekomst mogelijk geen biogas meer uit de RWZI in Raalte. Het slibverwerkingsbedrijf ging verloren bij een gasexplosie op 21 oktober 2012. Hierdoor is de gasproductie volledig stil komen te liggen.

Uit een analyse blijkt nu dat het per saldo financieel aantrekkelijker is om dit slibbedrijf in Raalte niet te herbouwen. Het zuiveringsslib uit Raalte kan worden verwerkt op de rioolwaterzuiveringen in Deventer en Zwolle. Hierdoor wordt de slibverwerking op deze zuiveringen wel zwaarder belast. Dit nadeel kan gecompenseerd worden door nader uit te werken maatregelen in Zwolle en Deventer om de capaciteit en efficiency te vergroten.

De schade die door de explosie is toegebracht aan het zuiveringsproces (de zogeheten waterlijn) in Raalte, wordt het komende jaar wel volledig hersteld. Aan het algemeen bestuur wordt daarover in het najaar een uitgewerkt plan voorgelegd. Op 27 juni al praat het algemeen bestuur van het waterschap over het voorstel om geen biogas meer te produceren in Raalte.