De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Nieuwsartikel2013-166 Werkgevers leggen bom onder energieakkoord

Werkgevers leggen bom onder energieakkoord

Vrijdag 28 juni 2013

Behalve dat het rapport van de Groene Rekenkamer, Windenergie in Nederland, Kosten en Baten, een bom onder het nationale windenergie beleid legt, komen nu ook de werkgevers, verenigd in het VNO-NCW in opstand tegen het nationaal energieakkoord waar al vele maanden lang over gesteggeld wordt. Het rapport van de Groene Rekenkamer legt niet de nadruk op een voor- of tegen windenergie, maar toont aan dat de lasten voor de burgers explosief stijgen. Een doorsnee huisgezin betaalt over enkele jaren € 90 per maand extra aan energieheffingen bovenop de maandelijkse energienota als het nationaal energieakkoord er komt. De € 1080 per jaar betekent een grote daling van het besteedbaar inkomen en de koopkracht.

De voorzitter van het VNO-NCW neemt het voor de bedrijven om te voorkomen dat de rekening van alle duurzame experimenten in het energieakkoord bij het bedrijfsleven wordt gelegd.
De werkgevers verzetten zich met name tegen plannen om eerder toegezegde lastenverlichtingen, ter waarde van € 640 miljoen, terug te draaien. Het gaat om een verlaging van de werkgeverslasten voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (€ 265 miljoen) en om compensatie (€ 375 miljoen) voor de verhoging van de SDE+ regeling, het subsidiestelsel voor groene energie.

‘We hebben dit geld nodig om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen’, zegt de voorzitter van VNO-NCW, de heer Wientjes. Ook willen de werkgevers de garantie dat een ‘vergroening’ van het belastingstelsel niet leidt tot lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Vorige week leek minister Jeroen Dijsselbloem in een Kamerbrief te zinspelen op een groener belastingstelsel — wat ook extra overheidsinkomsten moet opleveren.

Volgens ingewijden heeft Wientjes de eisen vorige week woensdag op tafel gelegd bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Een direct betrokkene zegt: ‘De kans dat er geen akkoord komt is nu groter dan dat het er wel komt.’

Inhoudelijke meningsverschillen

Nog los van deze nieuwe ontwikkelingen, zijn er ook forse inhoudelijk meningsverschillen. Doel van het energieakkoord is afspraken te maken over de manier waarop Nederland kan voldoen aan de belofte uit het regeerakkoord dat 16% van het Nederlandse energieverbruik in 2020 duurzaam wordt opgewekt. De onderhandelingen gaan over de mate waarin verschillende energiebronnen worden ingezet. Duidelijk is dat er in ieder geval meer windparken op zee moeten komen en dat er veel biomassa moet worden bijgestookt in kolencentrales.

Juist die laatste twee zorgen ervoor dat de lasten voor een huisgezin explosief stijgen, met als gevolg een enorme koopkrachtdaling die weer z’n weerslag zal hebben op de omzet van het bedrijfsleven.

Subsidie verhoogd

De doelstelling voor 2020 vergt een enorme inspanning. Nederland produceert nu 4,3% van zijn energie duurzaam. Om de 16% te realiseren heeft het kabinet de subsidie voor groene energie fors verhoogd van € 1,5 miljard naar € 3,8 miljard per jaar. Dit geld staat buiten de begroting. Het wordt opgebracht door bedrijfsleven en consumenten via een opslag op de energierekening.