De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-171 Minister Schultz van Haegen wijst vijf zoekgebieden aan voor nearshore windenergie

Minister Schultz van Haegen wijst vijf zoekgebieden aan voor nearshore windenergie

Zaterdag 29 juni 2013

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft binnen de 12-mijlszone vijf zoekgebieden aangewezen waar eventueel windenergie op zee mogelijk is. Dat blijkt uit een eerste quick scan die deze donderdag is gepubliceerd. Nader onderzoek naar deze gebieden moet uitwijzen of er voor nearshore wind ook een rijksstructuurvisie gemaakt gaat worden, net als voor wind op land en wind op zee.

Het gaat om gebieden voor de kust van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, voor de kust van Zuid-Holland tussen Zandvoort en Katwijk, bij de Maasvlakte, voor de Zeeuwse kust bij Schouwen-Duiveland, en tot slot een langgerekt gebied boven Ameland.

Tot kort geleden was windenergie binnen de 12-mijlszone (23 kilometer) voor de rijksoverheid niet bespreekbaar, maar met het nieuwe kabinetsdoel van 16% duurzame energie in 2020 begon die opvatting begin dit jaar te schuiven. De haalbaarheidsstudie voor nearshore wind werd in februari door minister Melanie Schultz van Haegen (I&M, VVD) aangekondigd, nadat PvdA-kamerlid Jan Vos daartoe had opgeroepen en ook minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken had gezegd de optie niet te willen uitsluiten.

De belangrijkste reden om nu toch naar gebieden dichter bij de kust te kijken, is de kostprijs. Die ligt voor de nu aangewezen nearshore gebieden tussen de 13 en 15 cent per kWh, terwijl de kostprijs voor wind verder op zee varieert tussen de 14,5 en 17 cent per kWh. Dichter bij de kust zijn de kosten niet alleen lager voor stroomtransport en onderhoud, maar is de zee normaal gesproken ook minder diep en zijn dus minder dure funderingen nodig. De goedkoopste optie is te vinden bij de Maasvlakte, aldus het ministerie van I&M.

In de quickscan is een eerste selectie gemaakt op basis van scheepvaartroutes, bodemstructuur en zogenoemde artikel 20-gebieden die uit den boze zijn in verband met natuurbescherming. Een zone van 3 mijl uit de kust wordt sowieso vrijgehouden “voor trekvogels die op de kust navigeren”. Gebieden die daarna nog overbleven, zijn onderzocht op bouw- en aansluitkosten, op natuurwaarden en op conflicterende belangen met activiteiten die van nationaal belang zijn: olie- en gaswinning, zandwinning en defensie. Uit deze criteria zijn dus vijf gebieden naar voren gekomen waar windparken niet op voorhand onmogelijk zijn.

Nearshore zoekgebieden

De zoekgebieden (in het groen) die naar voren zijn gekomen uit de quickscan. (Bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu) (Klik op de kaart voor een vergroting)

Die zoekgebieden worden nu nader onderzocht op overige belangenconflicten, bijvoorbeeld met visserij en recreatie. Lokale overheden zoals kustgemeentes worden daarbij betrokken. Ook zijn nog meer specialistische onderzoeken nodig om de verwachte kosten en effecten op de ecologie beter in kaart te brengen. “Op grond hiervan kan het kabinet een besluit nemen of zij ook voor gebieden in de 12-mijlszone een structuurvisie wil opstellen”, staat in de quickscan.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De VVD heeft zich kennelijk helemaal overgeleverd aan de milieubeweging en legt de rekening op ondubbelzinnige wijze neer bij de Nederlandse huishoudens die over enkele jaren al € 90 per maand aan duurzame energieheffingen bovenop hun maandelijkse energienota gepresenteerd krijgen. Dat is € 1080 per jaar die niet meer in de winkels besteed wordt.

Het aantal huishoudens op 1 januari 2012 bedroeg volgens het CBS 7,51 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,76 miljoen op 1 januari 2012.

Dat betekent voor alle Nederlandse huishoudens tezamen een koopkrachtverlies van € 8,1 miljard per jaar, alléén om de subsidie voor windmolens te financieren maar dat hoort u de minister president nooit zeggen. Daar zwijgt hij angstvallig over.

Deze € 8,1 miljard komt dan nog bovenop alle andere bezuinigingen die de Nederlandse huishoudens voor de kiezen krijgen.

De netbeheerder wenst ook zijn deel

Maar dat is nog niet alles, want de windmolens op land en zee moeten ook nog door de netbeheerder aangesloten worden en op veel plaatsen moet het elektriciteitsnetwerk  verzwaard worden. U dacht toch zeker niet dat deze aansluitkosten door de overheid betaald gaan worden? Die krijgt u ook netjes bij de maandelijkse energienota gepresenteerd.
De redactie schat de aansluitkosten en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk voor de komende tien jaar op een bedrag van € 6 miljard tot € 9 miljard, dus ongeveer € 800 miljoen per jaar. Dat betekent dat u met alle 7.51 miljoen huishoudens bij elkaar ook per jaar per huishouden nog eens een bedrag van € 100 extra bovenop die € 1080 energiebelasting mag betalen.

Berekeningen tonen aan dat de koopkrachtdaling over enkele jaren meer dan 10% per huishouden bedraagt ten opzichte van nu en het gekke is dat je daar niemand over hoort klagen. Totdat het de mensen duidelijk wordt dat ze het geld niet meer hebben om alléén de vaste lasten te betalen….dan is het te laat. “Hadden we toen maar geprotesteerd.”