De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-176 SER heeft meer tijd nodig voor energieakkoord

SER heeft meer tijd nodig voor energieakkoord

Dinsdag 2 juli 2013

De Sociaal Economische Raad (SER), die de kar trekt bij het overleg rond het nationaal energieakkoord, heeft laten weten dat het proces “meer tijd krijgt”. Niet 5 juli maar 12 juli wordt nu als datum genoemd dat er een akkoord moet liggen.

“De afgelopen weken is intensief onderhandeld. Desalniettemin zijn er nog enkele punten waarover overeenstemming bereikt moet worden”, aldus de SER in een korte update. Daarom wordt er een week langer doorgepraat. “Het kabinet heeft begrip voor de situatie en de onderhandelaars meer tijd gegeven.” Klopt, zegt woordvoerder Roel Vincken van VVD-minister Henk Kamp. Maar het is “geen breuk met de eerdere uitlatingen” van de minister, legt hij uit.

Minister Kamp stelde steeds dat het akkoord er voor het zomerreces moet zijn en dat hij anders met eigen beleid aan de gang gaat. En nu wil het geval dat het zomerreces in de Tweede Kamer 5 juli start, maar Vincken vertelt dat er op 12 juli nog een laatste bijeenkomst van de ministerraad is. Dat er een energieakkoord moet liggen voor het reces “dat staat nog steeds”, aldus Vincken. Een uitgemaakte zaak dat dit lukt is het zeker niet, want de SER noemt 12 juli als nieuwe “streefdatum”.

De rekening van verduurzaming

Een van de punten waar de milieubeweging geen oog voor lijkt te hebben, is het prijskaartje van al te veel duurzaamheidsinvesteringen. Werkgeversvereniging VNO-NCW zou daarom geregeld op de rem trappen, en de discussie binnen het SER-gebouw koppelen aan de € 6 miljard aan lastenverzwaringen die het kabinet na de zomer nog bekend moet maken nu er andermaal extra bezuinigd moet worden.

De VVD heeft zich kennelijk helemaal overgeleverd aan de milieubeweging en legt de rekening op ondubbelzinnige wijze neer bij de Nederlandse huishoudens die over enkele jaren al € 90 per maand aan duurzame energieheffingen bovenop hun maandelijkse energienota gepresenteerd krijgen. Dat is € 1080 per jaar die niet meer in de winkels besteed wordt.

Het aantal huishoudens op 1 januari 2012 bedroeg volgens het CBS 7,51 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,76 miljoen op 1 januari 2012.

Dat betekent voor alle Nederlandse huishoudens tezamen een koopkrachtverlies van € 8,1 miljard per jaar, alléén om de subsidie voor windmolens te financieren maar dat hoort u de minister president nooit zeggen. Daar zwijgt hij angstvallig over.

Deze € 8,1 miljard komt dan nog bovenop alle andere bezuinigingen die de Nederlandse huishoudens voor de kiezen krijgen.

De netbeheerder wenst ook zijn deel

Maar dat is nog niet alles, want de windmolens op land en zee moeten ook nog door de netbeheerder aangesloten worden en op veel plaatsen moet het elektriciteitsnetwerk  verzwaard worden. U dacht toch zeker niet dat deze aansluitkosten door de overheid betaald gaan worden? Die krijgt u ook netjes bij de maandelijkse energienota gepresenteerd.
De redactie schat de aansluitkosten en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk voor de komende tien jaar op een bedrag van € 7 miljard tot € 9 miljard, dus ongeveer € 800 miljoen per jaar. Dat betekent dat u met alle 7.51 miljoen huishoudens bij elkaar ook per jaar per huishouden nog eens een bedrag van bijna € 120 extra bovenop die € 1080 energiebelasting mag betalen. Totaal dus € 1200 per huishouden per jaar!

Dit bedrag wordt aan de economie ontrokken net in een periode dat elke Euro eigenlijk in de economie gepompt zou moeten worden.

Het is duidelijk dat de enorme koopkrachtdaling van meer dan 10% grote gevolgen heeft voor het bedrijfsleven. Het gaat extra faillissementen regenen en vele tienduizenden werknemers zullen hun baan verliezen wat het aantal werklozen over 5 jaar op 1 miljoen brengt, een nog nooit vertoont aantal in de Nederlandse geschiedenis.

De milieubeweging zadelt Nederland op met een nauwelijks te bevatten financiële erfenis waar het land nog decennia last van zal hebben.