De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-178 Vitale punten Groningen worden niet bedreigd door aardbevingen

Vitale punten Groningen worden niet bedreigd door aardbevingen

Woensdag 3 juli 2013

Een aardbeving van 5 op de schaal van Richter veroorzaakt schade in Noord-Nederland, maar treft geen vitale infrastructuur. Dit blijkt uit een eerste voortgangsrapportage van een onderzoek in opdracht van minister Kamp. Bij de – onlangs verzwaarde – norm van een beving van 5 op de schaal van Richter kan zich schade voordoen, maar die zal naar verwachting niet direct leiden tot uitval van vitale systemen als gas- en elektriciteitsleidingen.

Wel wordt er nog lokaal vervolgonderzoek gedaan naar de effecten van een beving op onderdelen van dijken en op kunstwerken die kunnen verzakken. Verder test de commissie nog schadelijke effecten op bochten en aansluitingen van gasleidingen.

Ook in gebouwen wordt nog bekeken of gas- en hoogspanningsnetten wellicht versterkt moeten worden. Tevens worden bestaande elektrische componenten nog gedetailleerder gecontroleerd.

In de rapportage staat dat huizen in het gebied in waarde zijn gedaald. Maar onderzoeksbureau Ortec heeft op dit moment nog ‘geen aantoonbare significante waardedaling gevonden waarbij een relatie is te leggen met dalende huizenprijzen als gevolg van aardbevingen’.
Minister Kamp zegt zich te realiseren dat deze conclusie ‘niet aansluit bij de beleving van burgers in de regio’. Hij zegt de ontwikkelingen te blijven monitoren en de resultaten per kwartaal te publiceren. Woningeigenaren en – corporaties hebben met miljoenenclaims gedreigd als gevolg van de schade door de bevingen.

De Groninger Bodem Beweging (GBB)
De Groninger Bodem Beweging (GBB) gelooft minister Kamp niet als hij zegt dat de aardbevingen in Noord-Groningen vooralsnog geen grote gevolgen hebben voor de huizenprijzen in het gebied. Dat zei de beweging vanmorgen tijdens het bezoek van de minister in het Groningse Zeerijp.

„Huizen zijn onverkoopbaar”, zegt secretaris Daniëlla Blanken. „De imagoschade door de bevingen heeft absoluut wel een effect op de waarde van woningen. We raken onze huizen niet meer kwijt.”

Albert Rodenboog, burgemeester van Loppersum, herkent het resultaat van het onderzoek van de minister ook niet. „Als ik met lokale makelaars en bewoners praat, dan krijg ik een heel ander beeld”, zegt hij. „Er worden veel minder woningen verkocht en dat blijkt niet uit de onderzoeksresultaten.”