De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-181 Concept energieakkoord: Doelstelling duurzame energie vertraagd

Concept energieakkoord: Doelstelling duurzame energie vertraagd

Donderdag 4 juli 2013

Het aandeel duurzame energie moet langzamer groeien dan het kabinet heeft voorgenomen. Oude kolencentrales moeten dicht en nieuwere mogen biomassa meestoken. Burgers die gezamenlijk energie willen opwekken met zonnepanelen krijgen belastingvoordelen. Dat staat volgens de NOS in de conceptversie van het Energieakkoord.

Volgens het conceptakkoord moet het aandeel groene energie in 2022 of 2024 zestien procent bedragen van de totale energieopwekking. Dat is twee tot vier jaar later dan het streven van het kabinet.

Het onderhandelingsdocument is voorgelegd aan minister Kamp. De minister heeft kritisch gereageerd. Ook zijn de milieubeweging en de werkgevers het nog niet over alle punten eens.

De 40 deelnemende partijen praten samen met minister Kamp nog vijf dagen door om een paar belangrijke zaken anders te regelen.

Dichtgaan

In het conceptakkoord staat volgens de NOS dat de kolencentrales uit de jaren tachtig uiterlijk 2015 dichtgaan. De kolenbelasting die energiebedrijven betalen wordt in 2016 afgeschaft.

Verder komen er zowel op land als op zee veel windparken bij. Een stimuleringsprogramma moet woningen en kantoren energiezuiniger maken.

Het energieakkoord omvat plannen voor de energievoorziening voor de komende dertig tot veertig jaar. De onderhandelingen verliepen moeizaam. Vorige week kwamen de werkgevers nog met nieuwe eisen voor lastenverlichting, tot onvrede van de andere partijen.

De hoofdpunten uit het concept-energieplan:

- Oude kolencentrales worden uiterlijk op 31 december 2015 gesloten. Het is de verwachting dat er geen nieuwe kolencentrales meer worden gebouwd.

- Modernere kolencentrales mogen (maximaal) twee keer zoveel biomassa meestoken als nu.

- De kolenbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2016.

- Het moet voor particulieren mogelijk worden om geld te lenen bij energiebedrijven voor energiebesparende maatregelen. Die lening wordt dan via de energierekening terugbetaald.

- Lokale energieopwekking (met bijvoorbeeld zonnepanelen) wordt financieel aantrekkelijker. Burgers krijgen een belastingkorting voor gezamenlijke initiatieven bij particuliere kleingebruikers.

- Een fonds van 600 miljoen euro moet rendabele energiebesparing voor grote groepen mogelijk maken.

- Er komen grote windparken op zee. Tussen 2014 en 2020 moet er voor 4000 megawatt aan extra vergunningen worden aanbesteed.

- Er moet een verschil komen tussen de belasting op hybride auto’s (8%) en vol-elektrische auto’s (3%).

- Er komt een aanvullend energiebesparingsdoel voor de transportsector (van 15 tot 20 PJ in 2020). Daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig.

- Er komt een stimuleringsprogramma voor energiebesparing in huizen en gebouwen. De energiebesparing in de gebouwde omgeving moet 35% zijn in 2016 en 65% in 2018.