De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-183 Besluit over windenergie in Friesland nog niet mogelijk volgens Commissie MER

Besluit over windenergie in Friesland nog niet mogelijk volgens Commissie MER

Vrijdag 5 juli 2013

De provincie Friesland wil nieuw beleid voor windenergie vaststellen. Het gaat om het aanwijzen van nieuwe zoekgebieden, het stellen van randvoorwaarden voor de inrichting en handvatten voor de sanering van bestaande windturbines. De Commissie MER is echter van mening dat nog niet alle essentiële informatie aanwezig is.

De Commissie MER adviseert vóór de besluitvorming over de structuurvisie nog voor alle zoekgebieden genoemd in de Houtskoolschets de effecten op natuur, kwaliteit van de leefomgeving en het potentieel aan op te wekken windvermogen aan te geven. Daarmee wordt duidelijk welke kansen qua energiepopbrengst in relatie tot natuur en milieueffecten zijn blijven liggen door de (politiek-bestuurlijke) keuze voor de gebieden Kop van de Afsluitdijk, IJsselmeer en Klaverblad Heerenveen.

Ook adviseert de Commissie nog aannemelijk te maken dat het plan, in combinatie met andere plannen, projecten en handelingen, de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zal aantasten. Mocht blijken dat ondanks mitigerende maatregelen aantasting niet kan worden uitgesloten, zal alsnog naar alternatieve gebieden voor windenergie in de provincie Fryslan gezocht moeten worden om de ambitie van minimaal 400 MW windenergie daadwerkelijk te realiseren.

Lees hier het toetsingsadvies van de Commissie MER