De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-185 Ned. deel Noordzee herbergt voor miljarden aan olie en gas

Ned. deel Noordzee herbergt voor miljarden aan olie en gas

Dinsdag 9 juli 2013

In het noordelijkste puntje van het Nederlandse Continentale Plat zitten mogelijk forse, nog onontdekte olie- en gasvoorraden. Het kan om voorraden gaan met een waarde die tegen de huidige gasprijs zelfs in de miljarden zou kunnen lopen. Vorige week maakte Engeland ook bekend dat er naar schatting op het Engelse Continentale Plat voor meer dan € 500 miljard aan olie en gas in de bodem zit die voor de grote oliemaatschappijen kennelijk oninteressant is maar waar de kleine maatschappijen maar al te graag in willen stappen.

Het Nederlands Continentaal Plat

Het Nederlands Continentaal Plat. De olie- en gasvondsten liggen in de noordelijke punt van het Plat. Op de kaart zijn de groene kleuren de gasvelden, de rode zijn olievelden.

Bodemonderzoeker Fugro heeft sinds november 2010 van bijna 8000 km2 van de Nederlandse zeebodem seismisch onderzocht. Dit deel van de Noordzee was lange tijd een witte vlek, omdat ons land met de gasbel onder Groningen niet zo ver hoefde uit te varen om gas te vinden. Onder cartografen staat het bekend als de ’D-, E- en F-blokken’. Ook de noordelijker kleinere A- en B-blokken worden hierbij meegenomen. (Zie kaartje onderaan de pagina)

Nu de gasvoorraad opraakt, heeft Energie Beheer Nederland (EBN) het vizier op deze nog onontgonnen olie- en gasvelden gericht, ook al vanwege de talloze vondsten die buurlanden als Noorwegen en Engeland in de buurt deden. Het doel is om internationale olie- en gasbedrijven te verleiden hier aan de slag te gaan.
EBN ziet wel graag dat de boormaatschappijen die willen boren wat minder belasting gaan betalen omdat de kosten van het boren hoger zijn dan in minder diepe gebieden.

EBN wil voor 40% mee investeren als een olie- of gasbedrijf aan de slag gaat, en meedelen in de winsten. Bij bijna alle huidige gasvelden doet de staatsdeelneming dat ook. Aangevuld met de belastingen die olie- en gasbedrijven betalen, betekent dit dat ongeveer 69% van de winst van elk gasveld in de staatskas verdwijnt.

Wel gaat het een hele klus worden om in het afgelegen gebied te boren.

Veel grote olie- en gasbedrijven zoals Shell of BP geven er vaak de voorkeur aan elders in de wereld te boren, waar de kosten lager zijn. Ook weigeren ze soms om hun pijpleidingen en platforms uit te lenen aan kleinere bedrijven die wel op de Noordzee willen boren, omdat dit voor hen onrendabel is.

Er liggen bovendien nog oude olieleidingen in de buurt, die voor transport gebruikt kunnen worden, maar die rap verouderen. Als men die nog wil gebruiken, is haast geboden.

Hetzelfde probleem doet zich in Engeland voor waar de grote oliemaatschappijen weigeren de kleine maatschappijen toegang tot hun netwerk te geven.

EBN hoopt dat eventuele olievondsten op de Noordzee de olieproductie van ons land weer op eenzelfde niveau kan krijgen als tijdens de piek in de jaren tachtig in ons land. Toen was die productie 33 à 34 miljoen vaten per jaar, geholpen door het veld in het Drentse Schoonebeek (ongeveer 100.000 per dag). Vergeleken met een wereldproductie van negentig miljoen vaten per dag kinderspel, maar voor ons land bij de huidige olieprijs al snel goed voor €10 miljoen omzet per dag.

Naar schatting zit er zo’n grote voorraad olie en gas dat de energievoorziening voor Nederland met minsten 40 tot 50 jaar verlengd wordt. EBN zegt daarover: De huidige generaties Nederlanders verdienen jaarlijks € 700 tot € 800 per persoon per jaar aan de olie- en gasvoorraad van ons land. Het zou mooi zijn als komende generaties dat ook kunnen.

Ogen en oren open

Onze minister president, deze dagen op bezoek in Texas, ziet daar met eigen ogen welk een enorme welvaart de olie- en gasindustrie dankzij nieuwe boortechnieken veroorzaakt. Het is te hopen dat hij zijn ogen en oren goed open heeft staan.

Slechts door olie en gas te gebruiken stijgt de welvaart.
Door per jaar miljarden te investeren in onrendabele windmolens verarmt het land, immers de miljarden Euro’s moeten door de huishoudens door middel van een opslag op hun maandelijkse energienota worden betaald.

Elk huishouden krijgt namelijk over enkele jaren een rekening van € 1200 per jaar boven op de energienota als het onzalige plan uit het energieakkoord wordt uitgevoerd om de Noordzee vol te zetten met windmolens.

Een bedrag van € 9 miljard wordt daarmee door de ruim 7,5 miljoen huishoudens per jaar onttrokken aan de Nederlandse economie. Dat voor dit bedrag geen aankopen door huishoudens meer worden gedaan betekent een forse toename van bedrijfssluitingen, faillissementen en de werkloosheid, die bij ongewijzigd zogenaamd duurzaam beleid over 5 jaar zal zijn gestegen tot een nog nooit eerder vertoond aantal van 1 miljoen.

En dan is iedereen in Den Haag ineens verrast en verbijsterd.

De blokken van het Nederlands Continentaal Plat

De blokindeling van het Nederlands Continentaal Plat