De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-186 Ruzie in overleg energie-akkoord, pas na de zomer meer duidelijkheid

Ruzie in overleg energie-akkoord, pas na de zomer meer duidelijkheid

Donderdag 11 juli 2013

Het energieakkoord zal langer op zich laten wachten dan gedacht. De onderhandelaars van werkgevers, energiebedrijven, het kabinet en de milieubeweging ruziën over nog zoveel dingen, dat pas na de zomer een definitief akkoord wordt verwacht.

Zoals het er nu naar uitziet, kan minister Kamp (Economische Zaken) morgen na de ministerraad al wel met een akkoord op hoofdlijnen naar buiten treden, maar volgt de definitieve witte rook pas in het najaar.

De onderhandelingen tussen het kabinet en de belangengroepen die sinds november werken aan akkoord over duurzame energie, verlopen moeizaam. Minister Kamp van de VVD heeft het initiatief overgenomen van de Sociaal Economische Raad, sinds hij een week geleden een concept akkoord van tafel veegde. Een alternatief van Kamp en staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) van Infrastructuur en Milieu heeft echter op zich laten wachten. Dat duidt op onenigheid in het kabinet.

Minister Kamp heeft gezegd geen extra geld te hebben voor een energieakkoord. Maar hij weet ook dat zo’n akkoord er dan niet komt.

Er resteert te weinig tijd voor gedetailleerde afspraken, voordat het kabinet morgen met reces gaat. Minister Kamp wil ook niet zulke afspraken maken, aldus goed ingelichte kringen rond het kabinet. Hij wil een akkoord op hoofdlijnen zelf invullen met concrete maatregelen en die toepassen.

Ingewijden melden dat de betrokkenen nog steeds van plan zijn om stevig in te zetten op windmolens op zee. De partijen die daar geen heil in zien, eisen echter wel wisselgeld. Zo zou er gesproken worden over het verlagen van de energiebelasting die huishoudens en bedrijven via hun energierekening betalen en die in het regeerakkoord van Rutte II juist flink is opgehoogd.

De onderhandelaars zouden ook al met elkaar hebben afgesproken om de doelstelling om in het jaar 2020 minstens 16% van ons energieverbruik uit duurzame bronnen te halen naar achteren te schuiven. Over het jaartal wordt echter nog gesteggeld. Veel gehoorde jaartallen zijn 2023 en 2024.

De Groene Rekenkamer

De Groene Rekenkamer heeft vorige maand een rapport gepubliceerd, Windenergie in Nederland, Kosten en Baten, waarin wordt uitgerekend wat de Nederlandse huishoudens per maand aan hogere energieheffingen kwijt zijn.
De Groene Rekenkamer heeft uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van het vasthouden van plannen om de Noordzee vol te zetten met windmolens in het  artikel Rapport Groene Rekenkamer bom onder nationaal windenergie beleid

Het rapport is aan de belangrijkste deelnemers in de gesprekken over het energieakkoord toegestuurd met een begeleidende brief waarin de nadruk werd gelegd op de sociale en financiële gevolgen voor de huishoudens. Het ziet ernaar uit dat het kwartje is gevallen en dat partijen eisen dat de energiebelasting die huishoudens betalen, wordt verlaagd. Maar daarmee staat het hele energieakkoord op losse schroeven, want de minister heeft geen geld.

Uit het rapport :

In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Denk hierbij aan de tientallen miljarden kostende aansluitingen van offshore windparken.  Hier bovenop komt mogelijk, vanwege het Nationaal Energieakkoord, nog eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van kracht wordt. De cijfers tonen aan dat in 2020 de totale gemiddelde energiebelasting dan uitkomt op € 90 per maand per huishouden, of € 1080,- per jaar.

Dit bedrag betalen de huishoudens dus per maand nog boven op de werkelijke energiekosten. De 7,5 miljoen huishoudens in Nederland hebben op die manier per jaar ruim € 8 miljard minder te besteden. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Nederlandse economie.

Het is duidelijk dat het MKB de gevolgen zal merken in de vorm van massale bedrijfssluitingen, faillissementen en toenemende werkloosheid die over 5 jaar ongeveer 1 miljoen zal bedragen.

Het is eveneens duidelijk dat het onverantwoord is dat de huidige regering de Nederlandse huishoudens voor de komende 20 jaar opzadelt met een tientallen miljarden grote schuld voor een windmolen energiesysteem dat voor nog geen 5% gaat bijdragen aan de Nederlandse energievoorziening. De overige tien procent worden opgewekt door biomassa te verbranden en zonnepanelen.

De resterende 85 procent blijft tot in lengte van jaren gewoon olie, kolen, gas en kernenergie wat uit uw stopcontact komt, ook al beweert uw energieleverancier dat u 100% groene stroom en gas krijgt.