Fossiele energie
Duurzame energie is nog altijd duurder dan fossiele energie. Daarom moet de overheid nog wel bijspringen om de grote omslag te kunnen realiseren. “Het is één van de voorwaarden. Het is aan de overheid waar het geld vandaan komt, maar uiteindelijk zal de energiegebruiker het moeten betalen.”